Latvijā
Rīga

Uzdod apturēt RS un RMS vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu0

Foto – LETA

Augstākā tiesa (AT) uzdevusi no nākamā gada apturēt pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (RS) un pilnsabiedrības “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu, aģentūru LETA informēja AT.

AT Administratīvo lietu departaments grozījis Administratīvās rajona tiesas piemēroto pagaidu noregulējumu lietā, kurā lūgts atzīt par prettiesisku starp RS un RMS noslēgto papildu vienošanos par esošā paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu.

AT atzinusi, ka lietā apstrīdētā papildu vienošanās ir “pirmšķietami prettiesiska”, un noteikusi, ka šīs vienošanās darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pagaidu aizsardzība tiek piemērota tad, ja konkrētā gadījuma specifisko apstākļu dēļ ir nepieciešams pagaidu risinājums, pirms vēl lietā tiek taisīts spriedums. Līdz ar to procesa dalībnieku iesniegto lūgumu par pagaidu noregulējumu tiesa izlemj vēl pirms lietas izskatīšanas pēc būtības, vērtējot pieteikuma pirmšķietamo pamatotību un ņemot vērā to informāciju, kas ir tiesas rīcībā pagaidu aizsardzības lūguma izlemšanas laikā.

RS un RMS 2013.gada 4.janvārī noslēdza līgumu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos. Saskaņā ar līgumu pakalpojumus bija paredzēts sniegt piecus gadus līdz 2018.gada 30.aprīlim.

2016.gada oktobrī RS izsludināja sarunu procedūru par līguma noslēgšanu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos no 2018.gada 1.maija. Neskatoties uz to, ka bija izsludināta minētā sarunu procedūra, RS un RMS 2017.gada 31.maijā noslēdza papildvienošanos, ar kuru 2013.gada līguma apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka pakalpojumi tiks sniegti līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Uzņēmums “Liepājas autobusu parks” vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atzīt papildvienošanos par spēkā neesošu, jo tā noslēgta ārpus publiskā iepirkuma procedūras. Šis uzņēmums lietā lūdza piemērot pagaidu noregulējumu – aizliegt pildīt papildvienošanos.

Administratīvā rajona tiesa, izskatījusi pieteicējas pagaidu aizsardzības lūgumu, atzina, ka strīdus vienošanās ir pirmšķietami prettiesiska un aizliedza to pildīt.

RS un RMS par šo tiesas lēmumu iesniedza blakus sūdzību, norādot, ka papildvienošanās noslēgšana bija nepieciešama, lai nodrošinātu, ka pēc 2018.gada 1.maija Rīgas iedzīvotāji nepaliek bez mikroautobusu pakalpojumiem, jo iepirkumu procedūrā neesot iespējams nodrošināt, ka jaunais pakalpojumu sniedzējs varēs sākt pakalpojumu sniegšanu jau 2018.gada 1.maijā.

LA.lv