Kultūra
Kultūrpolitika

Čehu eksperts: Atjaunojot Rīgas pili, jāņem vērā, ka izpratne par vēstures liecību saglabāšanu mainījusies0

Foto – LETA

Rīgas pils uzraudzības padomes (RPAP) lēmums pils atjaunošanu sadalīt pa posmiem, lai pēc iespējas labāk saglabātu uzietās vēstures liecības, ir pareizs, atzīst čehu restaurators ar Eiropas pieredzi Jans Voičehovskis, kurš pēc Latvijas ekspertu uzaicinājuma aprīlī piedalījās konservācijas darbos un to novērtēšanā, informē VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

“Ir 21.gadsimts, un izpratne par vēstures liecību saglabāšanu mainījusies. Vissvarīgākais, protams, ir oriģināls, taču jebkura laika uzslāņojums pats par sevi arī ir vēsturiska vērtība,” uzskata J. Voičehovskis.

Pils kapelā un remterī (senajā ēdamzālē), sākot no 16.gadsimta, ir saglabājusies neskarta sienu apdare no vēlajiem viduslaikiem, renesanses, baroka un klasicisma, kas ir unikāls vēstures liecību apkopojums vienuviet nevien Latvijas, bet visas Eiropas kontekstā. Turklāt pētniecībai svarīgi ir arī vēl jaunāku laiku uzslāņojumi.

VNĪ informē, ka patlaban kapelā un remterī tiek veikta pagājušā gada nogalē arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātā atklāto sienu un griestu polihromo gleznojumu atsegumu konservācija, piesaistot J. Voičehovski, kurš specializējies viduslaiku sienu gleznojumu saglabāšanā un vadījis restaurācijas darbus UNESCO aizsardzībā esošos pieminekļos Eiropā. Eksperts uzskata, ka vispirms restauratoriem visā telpu apjomā gan griestu, gan sienas daļā jāveic pirmsrestaurācijas apdares slāņu izpēte.

Jau vēstīts, ka RPAP 18. aprīļa sēdē nolēma saglabāt vēsturiskās liecības, paralēli turpinot virzīt pils būvniecību. Padome apstiprināja Rīgas pils kastelas daļas restaurācijas metodiskās grupas izveidi, kurā darbosies VKPAI eksperti, restauratori, PS “Rīgas pils Kastelas projekts” arhitekti, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un VNĪ pārstāvji.

Saistītie raksti

VNĪ sola ne vēlāk kā līdz maija beigām sagatavot darba plānu un tam atbilstošu finansējuma grafiku pils atjaunošanas darbu veikšanai pa posmiem. RPAP lēmums sadalīt pils projekta īstenošanu pa posmiem tika pieņemts, ņemot vērā komplicēto uzdevumu – nepieciešamību saglabāt un atjaunot pērn Rīgas pils izpētē atklātās vēsturiskās liecības un vienlaikus virzīties uz priekšu ar pils rekonstrukcijas darbiem. Restaurācija pa posmiem ļaus arī optimizēt būvniecības izmaksas, samazinās būvniecības riskus un neparedzēto darbu rašanās iemeslus.

Pašlaik projekta “100 adreses Latvijas valsts simtgadei” ietvaros VNĪ veic Rīgas pils kastelas daļas restaurācijas un pārbūves 2. kārtu, lai pielāgotu vēsturiskās pils telpas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām. Pēc 18. aprīļa padomes lēmuma vispirms tiks sagatavots darbu plāns un atbilstoši tam laika grafiks pils atjaunošanas darbu veikšanai pa kārtām, tādēļ arī būvdarbu iepirkums tiks rīkots pa kārtām.

LA.lv