×
Mobilā versija
Brīdinājums +13.4°C
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Ceturtdiena, 24. maijs, 2018
26. novembris, 2012
Drukāt

Cik vērti ir apgrūtinājumi? (1)

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Lūdzu izskaidrojumu par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem. Kādas šādiem īpašumiem ir nodokļa atlaides? Vai ir kādi atvieglojumi, ja man pieder ceļš, ko izmanto citi? Vai ir atvieglojumi, ja pāri manai zemei iet elektrisko tīklu gaisvadu līnijas?
 Skaidrīte Kuzmova

 

Patiešām, elektrolīniju aizsargjoslas, servitūta ceļš un daudzi citi apgrūtinājumi samazina nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Ja ir zemāka kadastrālā vērtība, attiecīgi mazāks arī nekustamā īpašuma nodoklis.

Apgrūtinājumu saraksts un tas, par cik procentiem katrs samazina īpašuma kadastrālo vērtību, noteikts MK 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” un to 4. pielikumā.

 

Apbūves zemei

Neatkarīgi no platības zemes kadastrālo vērtību samazina par 20%, ja īpašums atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā vai kultūras pieminekļa teritorijā.

Citi apgrūtinājumi apbūves zemes kadastrālo vērtību samazina atkarībā no to aizņemtās platības, kurai tad piemēro 45 % atlaidi.

Šo apgrūtinājumu ir ļoti daudz – piemēram, applūstošā teritorija (ar 10% varbūtību), aizsargjoslas gar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ap ūdenstorni, ap sūkņu stacijām, aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, gar siltumtīkliem, gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem, gar elektronisko sakaru tīkliem, ap gāzes vadiem un gāzes balonu noliktavām, ap dažādu bīstamu ķīmisku vielu noliktavām un krātuvēm, ap degvielas uzpildes stacijām, utt. Apgrūtinājumi ir arī ceļa un cita veida servitūti.

Minēto Ministru Kabineta noteikumu 4. pielikumā šo dažādo apgrūtinājumu saraksts aizņem vairākas lappuses. Taču, ja kadastra informācijas sistēmā kāds no tiem ir reģistrēts, bet tam nav fiksēta aizņemtā platība, zemes vienības kadastrālo vērtību samazina tikai par 1%.

Ja ir vairāki apgrūtinājumu veidi, tos nesummē, bet pielieto lielāko samazinājumu. Piemēram, ja zemes gabals atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā (tas kadastrālo vērtību samazina par 20 %) un visa tā platība ir ielas sarkanajās līnijās (tās kadastrālo vērtību samazina par 45 %), tad šī zemesgabala kadastrālā vērtība samazinās par 45 %.

Toties apgrūtinājums “Piesārņota vieta” attiecīgajai zemes vienības platībai kadastrālo vērtību samazina par 100 %, ja vien tas ir reģistrēts.

 

Lauku zemei

Lauku zemei kadastrālās vērtības samazinājuma procentus rēķina atkarībā no platības, kādu aizņem apgrūtinātā zeme. Lauku zemei dažādu apgrūtinājumu ir vēl vairāk – visi tie, kas paredzēti apbūves zemei, kā arī virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, ūdens lietošanas servitūti, aizsargjoslas ap meteoroloģisko novērojumu stacijām, ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, tauvas joslas, aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām. Apgrūtinājums ir arī tad, ja zeme atrodas dabas rezervāta, dabas lieguma, biosfēras rezervāta, dabas pieminekļa vai mikrolieguma teritorijā.

Ja apgrūtinājumu platība aizņem mazāk nekā 20 % (neieskaitot) no zemes vienības platības vai arī apgrūtinājumu platība nav norādīta, kadastrālo vērtību samazina par 5 %.

Ja apgrūtinājumu platība aizņem no 20 % līdz 40 % (neieskaitot), kadastrālo vērtību samazina par 10 %.

Ja apgrūtinājumu platība aizņem no 40 % līdz 60 % (neieskaitot), kadastrālo vērtību samazina par 15 %.

Ja apgrūtinājumu platība aizņem no 60% līdz 80 % (neieskaitot), kadastrālo vērtību samazina par 20%.

Ja apgrūtinājumu platība aizņem 80% un vairāk no zemes vienības platības, kadastrālo vērtību samazina par 30%.

Tāpat kā apbūves zemei, apgrūtinājums “Piesārņota vieta” arī lauku zemes attiecīgajai zemes vienības platībai kadastrālo vērtību samazina par 100%.

Ja mežaudzei ir saimnieciskās darbības ierobežojumi (ciršanas ierobežojumi), meža zemes kvalitātes novērtējumu samazina par 100 %, kad aizliegta mežsaimnieciskā darbība vai galvenā cirte; un par 50 %, kad aizliegta kailcirte.

 

Būvēm

Ēkām un inženierbūvēm vienīgais apgrūtinājums ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piešķirtais valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Ja būve ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tās kadastrālo vērtību samazina par 45%, ja tikai vietējas nozīmes – par 35%.

Šādus samazinājumus piemēro, aprēķinot kadastrālo vērtību arī telpu grupām daudzfunkcionālās ēkās (piemēram, dzīvokļiem).

 

Cik tas maksā?

Apgrūtinājumus zemesgrāmatā var ierakstīt tikai pats īpašnieks. Un pašam arī jāmaksā!

Ja apgrūtinājumi nav iezīmēti zemes robežu plānā, īpašniekam jāaicina mērnieks un jāvienojas par darba samaksu. Mērnieks izgatavos apgrūtinājumu plānu un iesniegs to Valsts zemes dienesta (VZD) nodaļā. VZD šo apgrūtinājumu ierakstīs savā datu bāzē. Tad īpašnieks ar VZD izziņu vai apgrūtinājumu plānu var doties uz zemesgrāmatu nodaļu un ierakstīt apgrūtinājumu savā zemesgrāmatā.

 

Kādas ir iespējamās izmaksas?

Mērnieka darbs – pēc vienošanās, taču lēti tas nav. Cena atkarīga no zemes gabala lieluma, konfigurācijas un mērnieka ceļa izdevumiem.

Datu aktualizēšana VZD – 17,40 lati par vienu īpašumu. (Īpašumā var būt arī vairāki zemes gabali un vairāki apgrūtinājumi). Vajadzīgs arī nostiprinājuma lūgums, taču to īpašnieks var uzrakstīt uz vietas VZD nodaļā un parakstīt VZD darbinieka klātbūtnē.

Apgrūtinājumu ierakstīšana zemesgrāmatā – 10 lati par vienu īpašumu (tajā var būt vairāki zemes gabali un vairāki apgrūtinājumi).

Jaunas zemesgrāmatas apliecības saņemšana – 5 lati.

 

Un tagad skaitīsim naudu!

Pirms ķerties pie apgrūtinājumu ierakstīšanas zemesgrāmatā, īpašnieks ar saviem īpašuma dokumentiem var aiziet uz VZD nodaļu un pakonsultēties, par kādu summu varētu samazināties īpašuma kadastrālā vērtība, ja tam ierakstīs visus apgrūtinājumus. Pēc tam var parēķināt, par kādu summu samazināsies nekustamā īpašuma nodoklis.

Neskaidrības var precizēt, piezvanot uz VZD uzziņu tālruni 67038800.

Pēc tam varat parēķināt šī biznesa plāna otru daļu – piezvanīt vairākiem mērniekiem vai firmām un noskaidrot, cik viņi prasa par darbu. Klāt pierēķiniet pārējos izdevumus. Kas sanāca? Cik gados uz nekustamā īpašuma nodokļa rēķina atgūsiet šos izdevumus? Iespējams, ka īpašumiem ar zemu kadastrālo vērtību apgrūtinājumus ierakstīt zemesgrāmatā nav ekonomiski izdevīgi – izdevumi būs ap simts latiem, bet ieguvums – vien pāris latu gadā…

Piemēram, piemājas zemei laukos 0,7 ha kadastrālā vērtība ir 800 latu. Ierakstot apgrūtinājumus, tā samazināsies par 5 % un būs 760 latu. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības zemei bez apgrūtinājumiem ir 12 lati, ar apgrūtinājumiem – 11,40 lati gadā. Ietaupījums – tikai 60 santīmu gadā.

Pieņemsim, ka mērnieku izdevies sarunāt ļoti lēti un kopējie izdevumi apgrūtinājumu ierakstīšanai ir 80 lati. Šo iztērēto naudu varēsiet atgūt 133 gados…

 

Pievienot komentāru

Komentāri (1)

  1. Apgrutinajums-Sadales tiklu apkshstacija aiznem 520 m Vai es varu prasit nomas maksu.

Draugiem Facebook Twitter Google+