×
Mobilā versija
Brīdinājums +21.8°C
Viktors, Nils
Otrdiena, 19. jūnijs, 2018
5. februāris, 2014
Drukāt

“Deloitte Latvia” iesaka operas finansējumu saistīt ar tās sasniegtajiem rādītājiem

operassss2

Auditorkompānija “Deloitte Latvia” iesaka Latvijas Nacionālajai operai (LNO) nodrošināt tiešāku valsts finansējuma apjoma sasaisti ar LNO iekšējiem rezultatīviem rādītājiem un ārējiem ekonomiskajiem rādītājiem, kā arī nodrošināt, ka visām deleģējamām funkcijām un uzdevumiem tiek skaidri definēti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji, ziņo aģentūra LETA.

“Deloitte Latvia” projekta rezultātu prezentācijā norādīts, ka LNO operatīvos mērķus un rezultatīvos rādītājus vajadzētu plānot atsevišķu struktūrvienību līmenī, operatīvas darbības plānošanā izmantojot izrāžu pašizmaksas aprēķinu.

Auditori rekomendē LNO nodrošināt lielāku sasaisti arī starp iepriekšējos periodos sasniegtiem un plānotiem rezultatīviem rādītājiem, periodiski veicot korekcijas plānošanas dokumentos un mērķos.

LNO jāatjauno grāmatvedības programma “Microsoft Dynamics NAV”, lai varētu veikt automatizētu finanšu un operatīvās darbības plānošanu, uzskaiti, analīzi un kontroli.

Auditori arī rekomendē LNO izstrādāt budžetu trīs līdz pieciem gadiem atbilstoši izstrādātajiem stratēģiskajiem mērķiem un plānotajiem sasniedzamajiem rezultatīviem rādītājiem, kā arī izstrādāt detalizētu naudas plūsmas budžetu. Papildus naudas plūsmas budžetam “Deloitte Latvia” aicina sekot līdzi peļņas un zaudējumu aprēķinam un bilancei, lai spētu savlaicīgi identificēt faktorus, kas var apgrūtināt nākamo periodu budžeta izpildi, piemēram, iespējamas nākotnes saistības.

“Deloitte Latvia” iesaka LNO izstrādāt operatīvos budžetus pēc struktūrvienībām, izrādēm vai pēc citas ieņēmumu-izdevumu struktūras, nodrošināt to sasaisti ar kopējo finanšu darbības budžetu. Arī operatīvajos budžetos vajadzētu veikt tā plānošanu, atskaiti, izpildes analīzi un kontroli. Audita veicēji iesaka izmantot izrāžu pašizmaksas aprēķinu, plānojot operatīvos un finanšu budžetus.

Avansa maksājumi, kas ir saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumu iegādi, LNO jāgrāmato atsevišķā grāmatvedības kontā, kas ļautu tos efektīvāk analizēt, kontrolēt un korekti atspoguļot finanšu pārskatā. LNO iespējamās saistības un uzkrājumi regulāri un sistemātiski jāuzskaita un to jāizmanto LNO finanšu vadības procesos.

“Deloitte Latvia” iesaka LNO izveidot rentabilitātes analīzes metodiku, kas tiktu maksimāli sasaistīta ar grāmatvedības uzskaites izmaksu centriem, kas savukārt ļautu pieņemt objektīvākus lēmumus par LNO finanšu vadību attīstību un operatīvas darbības lēmumiem.

LNO rekomendēts veidot iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipus un noteikt saistītās atbildības un pilnvaras kontroles funkciju veikšanai.

LNO ieteikts izstrādāt atalgojuma politiku kā iekšējo regulatīvo dokumentu, kas kopsavilkuma veidā aprakstītu visus darba samaksas veidus dažādām LNO darbinieku amatu grupām un tās noteikšanas pamatprincipus.

LNO jānodrošina iepirkumu sistēmiska plānošana – tostarp pēc struktūrvienībām vai noteiktām izrādēm. Audita veicējs norādīja, ka LNO jānodrošina arī pietiekams darbinieku daudzums iepirkumu vadībai, kas pašlaik nav pietiekams.

Jau ziņots, ka LNO padziļinātās izpētes finanšu un juridisko auditu par 2009.-2013.gada darbību veica auditorfirma SIA “Deloitte Latvia”, kuru LNO izvēlējās iepirkumu konkursā. Pakalpojums tika nodrošināts par 15 000 latu (21 343 eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. LNO audita rezultāti norādīja uz nepilnībām LNO līdzšinējās vadīšanas procesā kopumā, kas aptver finanšu un operatīvu plānošanu, plānu izpildi, analīzi un kontroli.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+