×
Mobilā versija
Brīdinājums +11.4°C
Milija, Maiga
Pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
8. decembris, 2014
Drukāt

Divas māsas, viens īpašums. Kā saimniekot kopīpašumā? (2)

Foto - Aija GeidaFoto - Aija Geida

Pēc vecāku nāves mēs ar māsu mantojām nekustamo īpašumu (privātmāju un zemi). Vecāki nebija atstājuši testamentu – māju un zemi sadalīja mums uz pusēm. Ir izņemta mantojuma apliecība, bet nav veikts ieraksts zemesgrāmatā. Es dzīvoju vecāku mājās un apsaimniekoju abas daļas. Vai varu pieprasīt no māsas maksu par viņas daļas apsaimniekošanu? Gribētu veikt arī remontu, taču māsa, visticamāk, negribēs maksāt. Kā lai rīkojas? Kādi ir noteikumi, lai no viņas pusi īpašuma atpirktu? 
RAIMONDA SMILTENES NOVADĀ

Nekustamais īpašums pieder jums ar māsu kopīpašumā. Civillikums nosaka, ka kopīpašuma tiesības ir tad, ja uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām ir nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts tiek vienīgi tiesību saturs. Likums arī paredz, ka kopējās lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jāsedz kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām.

Tātad jums ir tiesības prasīt, lai māsa atlīdzina pusi no īpašuma apsaimniekošanas maksājumiem. Likumā teikts: ja kāds no kopīpašniekiem izdara kopīpašuma priekšmetā tādas pārmaiņas, ko prasījusi nepieciešamība, piemēram, neatliekamu ēkas remontu, viņam ir tiesības prasīt no pārējiem samērīgi atlīdzināt iztērētos līdzekļus līdz ar procentiem.

Ja māsa atsakās maksāt savu daļu par apsaimniekošanu un remontdarbiem, varat vērsties ar prasību tiesā, vienlaikus lūdzot nodrošināt prasību apķīlāt māsai piederošo nekustamo īpašumu par summu, ko lūdzat no viņas piedzīt. Tātad, ja māsa nevarēs jums atmaksāt iztērētos līdzekļus, piedziņu vērsīs uz viņai piederošo mājas un zemes domājamo daļu.

Varat izteikt priekšlikumu māsas daļu izpirkt. Ja viņa nepiekrīt, jāsniedz tiesā prasība par kopīpašuma sadali, jo likums paredz: nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim, turpretī katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu.

Ja kopīpašnieki nevar savstarpēji vienoties, tiesa, ņemot vērā dalāmā priekšmeta īpašības un lietas apstākļus, vai nu piespriež katram reālās daļas, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai servitūtus par labu otra daļai, vai lemj visu lietu atdot vienam kopīpašniekam, bet ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, vai nosaka lietu pārdot, izdalot ieņemto naudu starp kopīpašniekiem. Jautājumu var risināt ar lozi, it īpaši tad, kad jāizšķir, kuram no kopīpašniekiem paturēt pašu lietu un kurš no viņiem apmierināms ar naudu.

Tātad jūs varat lūgt, lai tiesa nolemj atdot visu īpašumu jums, izmaksājot māsai viņas daļas vērtību. Taču šajā gadījumā vajadzēs tiesai pierādīt, ka jums ir nepieciešamie naudas līdzekļi, lai izpirktu māsas daļu.

SVARĪGI


Ja kāds nekustama īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu personai, kura nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas dienas, pieder pirmpirkuma tiesības.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

Pievienot komentāru

Komentāri (2)

  1. Mans vectēvs mutiski noteica, īpašums nav dalāms un arī daļu izpirkšana ir ceļš uz dzimtas īpašuma zaudēšanu vai bankrotu. Tādēļ mantinieks ir viens. Pārējo daļa ir iegūtā izglītība un labestīga palīdzība dzīves iekārtošanai. Dabīgi, arī palīdzība grūtā brīdī.

  2. Nu, žēl gan, ka likums paredz māsu starpā kašķi….var taču pa labam visu sarunāt!

Draugiem Facebook Twitter Google+