×
Mobilā versija
Brīdinājums +12.3°C
Marģers, Anastasija
Sestdiena, 21. aprīlis, 2018
31. janvāris, 2014
Drukāt

Uzzinām par izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodoklī (2)

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Turpinām informēt lasītājus par jaunumiem 2014. gada nodokļos.  Šoreiz plašāk par dažām būtiskām izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumos.

Fiksētais nodoklis


No likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izslēgtas normas attiecībā uz fiksēto ienākuma nodokļa režīmu, nosakot divus gadus ilgu pārejas periodu. Tie, kas reģistrējušies kā fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji, varēs turpināt līdzšinējā režīma piemērošanu, taču netiks reģistrēti jauni maksātāji. Šajā pārejas periodā nodokļu maksātājiem jāizvēlas cita saimnieciskās darbības forma, piemēram, maksāt nodokli vispārējā kārtībā no saimnieciskās darbības, reģistrēties par mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem vai iegādāties patentu.

Obligātais maksājums 


Nodokļu maksātājam, kas reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas dienas (no 1. marta līdz 1. jūnijam) jāiemaksā budžetā 50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 eiro.

Šis nosacījums nav attiecināms uz tiem, kuri veic iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem un par sevi kā pašnodarbināto personu. Šo likuma normu nepiemēro maksātājiem par taksācijas gadu, kurā saimnieciskās darbības reģistrācija veikta pirmo reizi, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Reģistrācijas izvēle


Nodokļa maksātājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, var reģistrēties tikai vienā statusā – vai nu reģistrēt saimniecisko darbību vispārējā kārtībā, vai izņemt patentu, vai reģistrēties kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.

Tas neattiecas uz nodokļa maksātājiem, kuri gūst ienākumu no īpašuma – iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, pārdod īres tiesības, nodod lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, iznomā kustamo mantu, gūst samaksu par dabas resursu izmantošanu vai izmantošanas aprobežojumiem, gūst ienākumu no kustamas lietas atsavināšanas, ja ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 eiro un vairāk taksācijas gadā.

Šis ierobežojums neattiecas arī uz nodokļa maksātājiem, kuri nodarbināti saskaņā ar uzņēmuma līgumu un kuri ir tiesīgi nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji.

Patentmaksa pensionāriem


Iedzīvotājiem, kuri nodarbojas ar saimniecisko darbību un kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgā), tiek ieviesta samazinātā patentmaksa – 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā.

Šo maksātāju ieņēmumi gadā nedrīkst pārsniegt 3000 eiro, un viņi var veikt samazināto patentmaksu, ja nenodarbina citas personas un nemaksā algas nodokli. Samazinātā patentmaksa ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli (tajā neietilpst valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrēs Valsts ieņēmumu dienestā. Privātpersona varēs VID iesniegt reģistrācijas iesniegumu samazinātās patentmaksas veikšanai un izdarīt šo maksājumu valsts budžeta kontā.

Mežsaimniecība un zaru pārdošana 


Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, tagad ir atvieglots iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms (proti, kāds tas ir atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām).

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz, ka atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību izdevumi, kuri nav saistīti ar saimniecisko darbību, ir apliekami ar nodokli. Ņemot vērā atbilstīgo sabiedrību uzņēmumu ienākuma nodokļa atšķirīgo aplikšanas kārtību, likumā noteikts, ka no minētajiem izdevumiem nodokli maksā atbilstīgo sabiedrību biedri.

Ienākums no tādu zaru pārdošanas, kas paredzēti šķeldošanai un iegūti ārpus meža zemes, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no krūmiem vai mežā, izstrādājot cir-smu, pielīdzināts no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas ienākumam. To apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa 10% likmi.

Īpaši atbalstāmās teritorijas


Ir izslēgta privātpersonas taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumu segšanas kārtība, kad attiecīgajai teritorijai piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss. Nav spēkā arī nosacījums par pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanu.

Individuālajam komersantam vai privātpersonas īpašumā esošam individuālajam uzņēmumam (arī zemnieka un zvejnieka saimniecībai), kas reģistrēts un veic saimniecisko darbību noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā (bija spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim), taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumus, kas radušies laikposmā, kad šai teritorijai bija īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, jāturpina segt hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma.

Ieņēmumu, kā arī izdevumu un izmaksu lielumu tagad paredz likuma 11. panta nosacījumi, kur viss ir precīzi uzskaitīts.

Pievienot komentāru

Komentāri (2)

  1. Nodokļu maksātājam, kas reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, jāiemaksā budžetā 50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības ?????????????????????

Draugiem Facebook Twitter Google+