×
Mobilā versija
Brīdinājums +22.1°C
Ernestīne, Ingmārs, Akvelīna
Pirmdiena, 21. maijs, 2018
2. janvāris, 2014
Drukāt

“Jaungada kalendārs” nodokļu maksātājiem


nodokli_ts_1

Jauno gadu sākot, mūsu lasītājiem jāpatur prātā daži datumi un laika nogriežņi, kas atvieglos gan izdevumu plānošanu, gan saimniekošanu īpašumos.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis


No 2014. gada 1. janvāra ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks ienākumu no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas cilvēkam piederējis ilgāk par 60 mēnešiem un līdz pārdošanas dienai tikpat ilgi bijis vienīgais nekustamais īpašums.

Ar šo nodokli tāpat neapliks ienākumu, pārdodot vienīgo nekustamo īpašumu, kurš nav bijis īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem, ja par iegūto naudu 12 mēnešu laikā nopirkts izmantošanas ziņā līdzīgs īpašums.

Šo nodokli rēķina 15% apmērā no starpības starp īpašuma pārdošanas cenu un vērtību, par kādu tas savulaik iegādāts, kā arī nekustamajā īpašumā veikto ieguldījumu vērtību. Ieguldījums, ja tāds bijis, protams, jāpierāda uz kases čekiem, kvītīm, maksājuma uzdevumiem un citiem dokumentiem. Ar nodokli apliek jebkādu šās starpības summu. Nodoklis nav jāmaksā, ja īpašums tiek pārdots lētāk, nekā tas savulaik iegādāts.

No 2014. gada 1. jūlija būs spēkā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums mazajām lauku saimniecībām. Tas paredz, ka 2014., 2015. un 2016. gadā no aplikšanas ar nodokli tiek atbrīvotas šajos gados saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Ienākumi un nodokļu atvieglojumi


tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gada ienākuma deklarācijas 


Par 2013. gadā gūtajiem ienākumiem gada ienākumu deklarācijas obligāti jāiesniedz tiem iedzīvotājiem, kuri:

veikuši saimniecisko darbību;

guvuši ienākumus ārvalstīs;

guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, 2013. gadā saņemtie mantojumi, dāvinājumi no personas, ar kuru saista radniecība līdz trešajai pakāpei, ienākumi, kas iegūti, pārdodot dzīvokli vai māju, kas bijusi īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem (skaitot no dienas, kad nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) un vismaz 12 mēnešus personas deklarētā dzīvesvieta);

guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem ienākumu izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz no 2014. gada 1. marta līdz 2014. gada 2. jūnijam jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apkalpošanas centrā.

Deklarēšanās saimnieciskās darbības veicējiem
02012014_GS_7

Visām fiziskajām personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicējas, 2014. gadā tas ir jādara elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Kā to darbināt, vairāk var uzzināt VID mājaslapā.

Fiziskās personas, kuras nav saimnieciskās darbības veicēji, 2014. gadā var iesniegt gada ienākumu deklarāciju gan EDS, gan papīra formātā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūtot pa pastu.

Deklarēšanās 
īpašumu 
pārdevējiem 


2014. gadā termiņš, kādā Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz deklarācija par ienākumu, kas gūts pēc īpašuma pārdošanas, ir atkarīgs no gūtā ienākuma apmēra:

ja 2014. gadā gūtais ienākums pārsniegs 711,44 eiro, tad deklarācija jāiesniedz līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Piemēram, ja īpašums pārdots 2014. gada 20. februārī, tad deklarācija jāiesniedz līdz 2014. gada 15. martam;

ja ienākums svārstīsies no 142,30 līdz 711,44 eiro, tad deklarācija jāiesniedz līdz ienākuma gūšanas ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Piemēram, darījums noticis 2014. gada 20. februārī, tātad deklarācija jāiesniedz līdz 2014. gada 15. aprīlim.

Par ienākumiem, kuri nepārsniegs 142,29 eiro, deklarācija jāiesniedz līdz 2015. gada 15. janvārim.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis jāsamaksā 15 dienu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Lauksaimnieciski izmantojamās zemes pārdevējiem un pircējiem


No 2014. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 1. jūlijam lauksaimnieciski izmantojamās zemes pārdevēju gūtie ienākumi netiks aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja zemi nopirks: zemnieku saimniecību īpašnieki, reģistrētas sabiedrības un individuālie komersanti, VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji.

Turklāt likuma grozījumi precizē kritērijus lauksaimnieciski izmantojamās zemes pircējiem. Turpmāk ar nodokli neapliks pārdevēju ienākumus, ja vismaz vienā no pēdējiem trim gadiem vairāk nekā pusi no saimnieciskās darbības ieņēmumiem (bet ne mazāk kā 2845,74 eiro) gadā pircējiem veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī pircēji saņem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai kā jaunais lauksaimnieks.

Nekustamā 
īpašuma nodoklis


2014. gadā no nodokļa vairs neatbrīvos valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu īpašniekus, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atklās, ka īpašums netiek uzturēts atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, un būs sniegusi par to atzinumu vietējai pašvaldībai.

2014. gadā par komersantiem piederošiem dzīvojamiem namiem vai dzīvokļiem, kā arī telpām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, nekustamā īpašuma nodokļa likmi (0,2% līdz 0,6% atkarībā no kadastrālās vērtības) piemēros tikai tad, ja dzīvoklis vai nams būs izīrēts dzīvošanai un īres tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Savukārt par dzīvošanai neizīrētām telpām nodokļa likme būs 1,5%.

2014. gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība būtiski neatšķiras.

Nodokļa aprēķini pašvaldībām jānosūta īpašniekiem vai daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem līdz 2014. gada 15. februārim. Ja tie nav saņemti, maksātājiem rak-stiski jāpaziņo par to pašvaldībām līdz 15. martam. Ja maksātājs klusē vai ja pašvaldībai nav zināms, kur viņam sūtīt nodokļa maksāšanas paziņojumu, aprēķins vienalga būs spēkā 22. martā. Savukārt paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimnieciski izmantojamu zemi ir līdz 2015. gada 15. februārim. Nodokli var samaksāt visu uzreiz vai sadalot summu četrās daļās, bet ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī.

Par nākamgad paredzētajām nodokļa atlaidēm īpašniekiem būtu laikus jāprasa izziņas savās pašvaldībās, kurās atlaižu piešķiršanas noteikumi un kārtība var atšķirties.

Piemēram, 2014. gadā par šķūnīšiem un citām saimniecības ēkām, izņemot garāžas, Rīgā šis nodoklis nebūs jāmaksā. Toties citās pašvaldībās “šķūnīšu” nodoklis jau ir ieviests.

Nākamgad Rīgā nodokļa atlaidi 90% apmērā turpmākos 10 gadus pašvaldība piešķirs par nosiltinātiem daudzdzīvokļu namiem. Savukārt par vēsturiskām ēkām, kurām ir atjaunota fasāde un iekārtots tās apgaismojums, īpašnieki varēs saņemt nodokļa atlaidi 70% apmērā turpmākos 5 gadus.

Rīgas pašvaldība paredz lielākas nodokļa atlaides arī mazdārziņu (līdz 600 kv. m) īpašniekiem – 90% apmērā līdzšinējo 50% vietā.

Par zemi maksātā nodokļa likme īpašniekiem būs par 0,5% zemāka tiem maksātājiem, kuri Rīgā deklarējuši savu dzīvesvietu. Bez deklarētās dzīvesvietas nekustamajā īpašumā gan vēl var būt arī citas prasības. Piemēram, īpašniekam jāpierāda, ka tas ir vienīgais nekustamais īpašums Rīgā un ka viņš neizmanto to peļņai. Nodokļa atlaidi par dzīvojamai ēkai piesaistīto zemi var saņemt tikai līdz 1500 kvadrātmetru platībā. Ja īpašumā ir lielāks zemes gabals, tad par pārējo zemes daļu jāmaksā pilna maksa. Savukārt tiem, kuriem galvaspilsētā ir īpašums, bet deklarētā dzīvesvieta ir citur, par zemi maksātā nodokļa likme būs likumā noteiktā – 1,5% no tās kadastrālās vērtības.

Dzīvokļu īpašniekiem


No 2014. gada 5. janvāra būs spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kas paredz iespēju iedzīvotājiem bez mājas pārvaldnieka starpniecības norēķināties par siltumenerģijas vai ēkas apkurei nepieciešamās dabasgāzes vai ūdens piegādi, kā arī par kanalizācijas, atkritumu izvešanas pakalpojumu un koplietošanas vajadzībām paredzētās elektroenerģijas nodrošināšanu dzīvojamai mājai.

Dzīvokļu īpašnieki, ja gribēs, par pakalpojumiem varēs norēķināties arī tāpat kā līdz šim – ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+