Viedokļi
Lasītāju viedokļi

Jūrmalā dārgas mūža mājas. Citviet kapos nomas maksa, citviet vienreizējs maksājums 2

Ilustratīvs attēls. Foto – Dainis Bušmanis

“LA” lasītāja Rita no Jūrmalas, zvanot redakcijai, pauda savu neizpratni, kāpēc Jūrmalas dome par kapa vietu ik gadu prasa nomas maksu, kamēr citviet iztiek ar vienreizēju maksājumu.

Taisnība – Jūrmalā par kapavietas nomu gadā jāmaksā 1 EUR par m2. Papildu tam noteikta arī vienreizēja maksa par jaunas kapavietas ierādīšanu pašvaldības kapsētā no 46 EUR par vienvietīgu kapavietu līdz 110 EUR par četrvietīgu. Par katru kapavietu atbildīga konkrēta persona, ar kuru noslēgts nomas līgums. To pašvaldībai izdevies paveikt ilgākā laika posmā, izliekot kapos dažādus informatīvus paziņojumus un aicinot cilvēkus noslēgt nomas līgumus, kā arī informējot par to visus, kas vēlas kapavietas no jauna vai jau esošajos ģimenes kapos kādā no piecām Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošajām kapsētām. Šāda kārtība Jūrmalā ir jau teju 15 gadus. Jūrmalas domē norāda, ka šāds maksājums ieviests, lai daļēji kompensētu pašvaldības izdevumus par kapavietu uzturēšanu un apsaimniekošanu – atkritumu izvešanu, koplietošanas celiņu un teritorijas tīrīšanu, sauso koku zaru novākšanu, ūdens sūkņu ierīkošanu u. c. darbiem.

Bet kāda kārtība ir citos Latvijas kapos?

Rīgas kapsētās par kapavietu jāmaksā tikai vienu reizi. Vienvietīga kapavieta atvērtajās kapsētās maksā 116 eiro, četrvietīga – 482. Dažām sociālajām grupām piemēro atlaides.

Ik gadu par mūža mājām jāmaksā arī Madonas novada Liezēres kapos. Tiesa, tos pārvalda nodibinājums “Liezēres kapu fonds”, nevis pašvaldība, tāpēc, lai iegūtu līdzekļus apsaimniekošanai, par katru kapa kopu iekasē gada maksu – 1,50 EUR. Par jaunu kapavietu piešķiršanu arī jāmaksā vienreizējs maksājums 15 EUR. Taču pēdējā gada laikā kapsētā apbedīti tikai 8 mirušie, turklāt visi no tiem apglabāti kādā no jau esošajām dzimtas kapuvietām, līdz ar to – par to nav bijis jāmaksā.

Liepājas kapsētās no gada sākuma par apbedīšanas vietu noteikta tikai vienreizēja maksa – 60,50 EUR par katru. Līdz tam vienreiz bija jāmaksā 8,60 EUR par vietas ierādīšanu un 3,45 EUR ik gadu par katru rezervēto, bet neaizņemto vietu, taču tā kā atsevišķa cilvēku daļa ikgadējo maksu neveica, lai pret visiem būtu vienlīdzīga attieksme, nolemts piemērot vienreizēju maksu, ierādot kapavietu. Par šo naudu Liepājā tiek paplašinātas un apsaimniekotas kapsētu teritorijas, atjaunotas kapličas, mainīti žogi utt.

Līdzīgi kārtība, kad par kapavietu tiek piemērota vienreizēja maksa, ir arī Siguldas, Limbažu, Rēzeknes, Jelgavas un daudzās citās kapsētās Latvijā. Rēzeknē maksa tiek iekasēta par trīs un vairāk vietām, vienvietīgas un divvietīgas kapu vietas piešķir bez maksas. Kapsētas par šo naudu apsaimnieko kapsētu teritoriju, tomēr pārsvarā papildu nepieciešami arī pašvaldību budžeta vai kādi citi līdzekļi.

Daugavpilī pašvaldības kapsētās nāves gadījumā vietas tiek piešķirtas par brīvu, taču, ja cilvēks vēlas vietu rezervēt priekšdienām, par trīsvietīgu 9 m2 platību jāmaksā 384 EUR. Vairākos novados, tostarp Sējas, mūža mājas piešķir bez maksas. Ropažu novadā bezmaksas kapavietas piešķir deklarētajiem iedzīvotājiem, pārējiem vienreiz jāsamaksā 150 EUR. Šajos gadījumos pašvaldības kapsētas apsaimnieko par saviem līdzekļiem.

LA.lv