Literatūra

Justīns Marcinkevičs, «Lidojošās priedes»0

No lietuviešu valodas atdzejojusi Daina Avotiņa, mākslinieks Māris Garjānis. “Mansards”, 95 lpp.

Nevis ar ūdeni – ar mīlestību / šeit esmu kristīts mīlēt. / Zinu es, / ka nekas cits uz zemes nav man darāms.” Lietuviešu dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs Justīns Marcinkevičs (1930 – 2011) debitējis jau pirms vairāk nekā 40 gadiem un plaši atdzejots. Viņa dzejā spilgti ierakstīta gan Lietuvas tūkstošgadīgā pagātne, gan arī katras individuālās esmes dziļā nozīme.

 

LA.lv