×
Mobilā versija
+8°C
Vēsma, Fanija
Ceturtdiena, 19. aprīlis, 2018
13. februāris, 2012
Drukāt

Kam ierakstīt apgādājamos? (2)

vecaaki

Maksāju saviem bērniem tiesas noteiktos uzturlīdzekļus no minimālās algas. Mana bijusī sieva apprecējās, viņiem ar jauno vīru ir kopīgs bērns. Lai nebūtu jāmaksā lielais ienākuma nodoklis, viņas vīrs manus bērnus ierakstījis savā algas nodokļu grāmatiņā kā apgādājamos.

Arī es tagad strādāju, prasīju, lai kaut vienu bērnu pārraksta manā apgādībā, lai man paliktu mazliet vairāk naudas. To nedara. Tagad sanāk, ka maniem bērniem ir divi apgādnieki! Vai šādā situācijā man uzturlīdzekļi vispār ir jāmaksā? Ja tomēr ir, kā panākt, lai vismaz viens no bērniem būtu ierakstīts manā algas nodokļu grāmatiņā kā apgādājamais?
 V.J. Saldus novadā

 

 

Vairāki kandidāti

Pašlaik neapliekamais minimums strādājošajiem ir 45 lati mēnesī, bet par katru apgādājamo – 70 lati mēnesī. No šīs summas neatvelk iedzīvotāju ienākuma nodokli 25 % apmērā. Tātad cilvēks, kuram ir viens apgādājamais, mēnesī saņem par 17,50 latiem vairāk, nekā viņa kolēģis ar tādu pašu algu, kuram apgādājamo nav. Ja ir divi apgādājamie, ikmēneša ienākumi ir jau par 35 latiem lielāki.

Ja vecāki kopīgi audzina bērnus, parasti nav strīdu par to, kura algas nodokļa grāmatiņā ierakstīt bērnus (apgādājamos). Domstarpības sākas, kad vecāki dzīvo šķirti.

“Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma” 13. panta 1. punkta 1. apakšpunktā uzskaitīti gadījumi, kad maksātājam pienākas nodokļa atvieglojumi par apgādājamiem. Tie pienākas par nepilngadīgu bērnu (tas rak­stīts a apakšpunktā); par apgādībā esošu personu apgādājamiem (g apakšpunktā), kā arī par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (h apakšpunktā).

 

Likums nepaskaidro, tiesa nelemj!

Šajā situācijā ir tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu. Šķiet, ka lieta skaidra – tēvs ar šo spriedumu var doties uz savu Valsts ieņēmumu dienesta nodaļu un ierakstīt abus bērnus algas nodokļa grāmatiņā kā apgādājamos, lai darba vietas grāmatvedība, aprēķinot algu, ņemtu vērā šos atvieglojumus.

Taču pašlaik bērni ir ierakstīti cita cilvēka algas nodokļa grāmatiņā, kurš, saprotama lieta, nevēlas atteikties no atvieglojumiem. Acīmredzot agrāk bērni bija ierakstīti mātes algas nodokļa grāmatiņā. Kad viņa nestrādāja, jaunais vīrs savā algas nodokļu grāmatiņā ierakstīja sievu kā apgādājamo, un vienlaikus arī abus viņas bērnus – kā apgādājamās personas apgādājamos.

“Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma” 13. panta 1. punk­ta 1. apakšpunktā teikts, ka nodokļa atvieglojumi pienākas vienam no apgādniekiem. Un viss! To, kā strīdus gadījumā izšķirt, kuram ir tiesības uz šiem nodokļa atvieglojumiem, likums nenosaka. Taču bērnam ir divi apgādnieki – tēvs un māte!

 

Šī panta 3.2 apakšpunktā skaidrots, ka atvieglojumu par nepilngadīga bērna uzturēšanu piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram uz vecāku vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata ir nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība. Taču šajā situācijā tas neko nepaskaidro!

 

Civillikuma 177. pantā teikts, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. 178.1 pantā paskaidrots – ja vecāki dzīvo šķirti, viņu kopīga aizgādība turpinās! Ikdienas aizgādību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Jautājumos, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību, vecāki lēmumu pieņem kopīgi. Vecāku kopīga aizgādība izbeidzas, nodibinot uz vecāku vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata viena vecāka atsevišķu aizgādību. Tam no vecākiem, kura atsevišķā aizgādībā bērns atrodas, ir visas no aizgādības izrietošās tiesības un pienākumi. Otram vecākam ir saskarsmes tiesības.

Tātad, ja tēvs maksā uzturlīdzekļus, aizgādības tiesības viņam nav atņemtas! Tas vien, ka bērns dzīvo pie mātes, nenozīmē, ka ir nodibināta mātes atsevišķa aizgādība.

Ja cilvēki par kaut ko nevar vienoties, lietu izšķir tiesā. Taču šos jautājumus tiesa nerisina, atteikumu pamatojot ar to, ka nodokļu likumu jautājumi nav tās kompetencē! Kaut gan faktiski strīds nav par nodokļu iekasēšanu vai atvieglojumu apmēru, bet gan par to, kurš no apgādniekiem izmantos likumā paredzētos atvieglojumus situācijā, kad šīs tiesības ir abiem.

Šajā konkrētajā gadījumā šķirtais vīrs piedāvā saprātīgu mierizlīgumu – vienu bērnu ierakstīt kā apgādājamo mātei, otru – tēvam. Taču pašlaik likums liedz šo jautājumu atrisināt. Ar šo problēmu saskaras arī citi šķirti vecāki.

Faktiski šis ir vēl viens robs likumos, kura dēļ cieš daudzi.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+