Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 4. septembrī 0


Valmieras pilsdrupas
Valmieras pilsdrupas
Foto: LETA

“Līdums”

Vēlēšanas. Gatavojoties uz 10. septembra Valmieras apriņķa Zemes Padomes papildu vēlēšanām L[atviešu] Z[zemnieku] S[avienības] nodaļām neskatoties uz pārdzīvojamo uztraucošo laikmetu jāizlieto visi līdzekļi, ka tiek nodotas vēlēšanās balsis par Latviešu Zemnieku Savienību. Šinī laikmetā vairāk nekā jebkad mums ar lielāko nopietnību jācenšas izvest vēlēšanas uz vienu no svarīgākām pašvaldības iestādēm. Jo nopietnāki un darbīgāki būs ievēlētie apriņķu zemes padomes locekļi, jo drīzāki mēs varēsim domāt par kārtību pret visām šī laika varbūtībām. Tikai tad mēs varēsim prasīt visas tautas vienlīdzīgu interešu aizstāvēšanu. Tādēļ gādāsim visi, lai ikkatrs Valmieras apriņķī balso par Latviešu Zemnieku Savienības kandidātu sarakstu Nr. 2.

LA.lv