Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 2. jūlijā0

“Dzimtenes Ziņas”

Sodīti. Vietējās miertiesas priekšā bij jādod atbildība laulātajiem ļaudīm M. no Jelgavas dēļ ierēdņu piekukuļošanas. Viņi bij apvainoti par malkas zādzību. Kad policija pie viņiem izdarīja kratīšanu, tad abi laulātie ļaudis mēģināja ierēdni piekukuļot ar naudu, lai tādējādi to atturētu no viņa pienākuma izpildīšanas. Ierēdnis piedāvāto naudu atraidīja un par gadījumu ziņoja savai priekšniecībai. Miertiesa abiem apsūdzētiem piesprieda stingru sodu.

LA.lv