Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 28. septembrī0

Foto – Shutterstock

“Līdums”

Kalniņa dziesmas “Pār manas dzimtenes tīreļiem”, “Tautai” un “Svešumā klīstot” (Kurzeme! Zemgale!) ar Plūdoņa tekstiem, komponētas vienai balsij ar klavierēm, nupat iznākušas un dabūjamas Tērbatā Ansona un Tielso, Pēterpilī Golta un Maskavā A. Kalniņ kundzes muzikālijas un grāmatu veikalos. Visiem tiem, kas ilgojas pēc dzimtenes, kas ik dienas garā aizlido un kavējas pie Kurzemes, šīs dziesmas būs mīļas un viņu sirsnīgi vienkāršajās meldijās tie atradīs savu dziļāko jūtu izteicējas. Pārdošanā atrodas tik vēl “Latvju himna” korim un solo dziesma “Dzimtene”, jo visas citas K. kompozīcijas palikušas Rīgā, nevarēs arī iznākt kādu laiku atpakaļ izsludinātās dziesmu burtnīcas IV, V, VI un 11 latviešu tautas dziesmas un “Eleģijas” vijolei.

LA.lv