Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918.gada 9. novembrī0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: LETA/REUTER

Dzimtenes Ziņas

Jānis Frīdrihs Šablovskis, jelgavniekiem un vispār kurzemniekiem plaši pazīstams grāmatu tirgotājs, “Tautas bibliotēkas” un citu viegla satura rakstu apgādātājs, miris 5. novembrī Jelgavā, šejienes Tabora iestādē pēc ilgākas slimošanas. Viņš bij dzimis 3. septembrī 1840. gadā Jelgavā, tātad sasniedzis savu 78. mūža gadu. Jelgavniekiem viņš bij arī dzīvē kā savādnieks pazīstams. Ar savu grāmatu apgādniecību viņš piederēja pie tiem, kas nevelk vis savus lasītājus uz augšu, uz gara dzīves virsotnēm, bet kāpj pie tiem lejā, kairinot viņu ziņkārību un iedomību. No vērtīgiem izdevumiem, ko nelaiķis apgādājis, te jāmin Berģu Jāņa sastādītais “Latviešu rakstniecības rādītājs” divās daļās, kura latviešu grāmatu draugiem palikuse par rokas grāmatu. Nelaiķa grāmatu apgādības krājumi tika patukšoti tādā kārtā, ka tos pēc vācu ienākšanas Jelgavā nosūtīja latviešu gūstekņu lēģeriem. Nelaiķi apbedī šodien Jāņa kapos.

LA.lv