Horoskopi un mistika

Liktenis mūsu plaukstās. Kā izskaidrojama Apollona jeb Saules līnija?0

Saules līnija nav atrodama visās rokās. Ļoti bieži ir redzams tikai īss fragments pirkstiem tuvējo pauguru apvidū. Reizēm — divas vai trīs līnijas blakus. Šī līnija simbolizē intensitāti gara dzīves un mākslas jomā. Apollona pirksts mums jau ir darījis zināmu to, kas “liek mūsu sirdij iesilt”, tātad ārpasaule un uzdevumi, kas aizkustina sirdi.

Agrāk sacīja, ka šāda līnija nozīmējot naudu, slavu vai izdevīgas laulības. Šai izteikumā ir tikai graudiņš patiesības: cilvēki ar lielu ideālisma devu bieži ir aizrautīgi, apgaroti, uzdevumu iedvesmoti, un tas dara viņus pievilcīgus citiem. Reizēm tādējādi var arī radīt pamatu labklājībai, bet vairākums hiromantu tur saskata galvenokārt cilvēka iekšējo bagātināšanos.

Tas, kam šādas līnijas trūkst, tāpēc jau nu nav gluži bez ideāliem. Bet tie tad nav tik loti nepieciešami. Tādiem cilvēkiem pietiek arī ar brašu maršu, veiksmīgi sacerētu dzimšanas dienas runu, viņus īpaši neinteresē Bēthovena mūzika vai Gētes dzeja. Vispār jau viņiem gribas, lai trūcīgajiem klātos labāk, un Ziemassvētkos viņi iet uz baznīcu. Taču citiem spēkiem iespēju izpausties tomēr ir vairāk. Bez Saules līnijas, tikai ar dažām smalkām svītriņām Apollona paugurā tīri labi var iztikt. Arī te uzmanīgi vajadzētu nošķirt izpausmes kreisajā un labajā rokā.

Saules līnijas labajā delnā. Tās rosina uz aktīvu darbošanos. Vai nu man prieku sagādā ziedu kompozīciju veidošana, vai arī mana kaislība ir jaunu ēdienu izgudrošana, vai es interesējos par reliģijas studijām vai par kordziedāšanu, vai piedalīšanos amatierteātrī vai gleznošanas pulciņā – tās visas ir garīgas nodarbes. Ir nepieciešama atbalss vēlmēm, kas paceļ pāri ikdienai. Vismaz, sākot ar pusmūžu, vajadzētu noskaidrot, kas jūs interesē ārpus tiešā darba. Kad pienācis pensijas vecums vai arī kad sašaurinājies pienākumu loks ģimenē, kaut kam vajadzētu būt atrastam.Saules līnijas kreisajā delnā. Tās tiks pienācīgi izdzīvotas, ja ienesīsiet mazliet saules savā vidē, darīsiet kaut ko, lai kopdzīvi veidotu priecīgāku un harmoniskāku. Var arī attīstīt humora izjūtu. Ja šie spēki vēl nav izmantoti, līdzsvaram derētu kāds ar mākslu saistīts vaļasprieks. Varbūt jums ir tieksme rūpēties par citiem, palīdzēt? Varbūt jūs jūtat vēlēšanos gādāt par bērniem, dzīvniekiem, aizsargāt dabu? Neļaujiet šīm slieksmēm apdzist nepiepildītām!

Retos gadījumos Apollona līnija izbeidzas Plūtona paugurā (C), kas tādējādi iegūst lielāku nozīmību. Tad ar garīgo dzīvi vai mākslu saistīta aizrautība lielā mērā tiks novirzīta uz masām. Šādu roku īpašnieki varētu būt reformatori, politiski vadītāji jaunu reliģisku virzienu pārstāvji. Cilvēki, kas sludina glābšanas idejas. Ir ļoti bīstami, ja tāda līnija delnā iezīmējusies reliģiskiem vai politiskiem fanātiķiem. Varaskāre mudina viņus iegūt neierobežotu varu pār masām. Mājas dzīvē tie varētu būt cilvēki, kas tiranizē piederīgos.

Apollona līnija patiesi bagātinās, ja tā sasniedz Mēness pauguru (D). Raksturs un dvēsele veicinās visas garīgās un mākslinieciskās, uz apkārtējo pasauli vērstās aktivitātes, un cilvēks tieksies pēc ideāliem. Uzmanieties, lai jūs tāpēc ļauni neizmantotu fantasti vai iracionālas ievirzes sapņotāji!

Ja līnija beidzas Urāna paugurā (D.) vai ari Urāna līnija savienojas ar Saules līniju, jābūt gatavam uz krasām pārmaiņām garīgajos mērķos. Katolis atklāj sev budismu, ainavu gleznotājs — sirreālismu. Iespējamas, ir arī pēkšņas pārmaiņas partnerattiecībās.

Ārkārtīgi reta, tāpēc jo vairāk pieminēšanas vērta ir līdz pat Neptūna apvidum iezīmēta Apollona līnija (E). Uz mākslu orientētais cilvēks tad var piedzīvot intensīvus fantāzijas lidojumus, ieraudzīt tēlus, kas nāk no dzīvnieciskiem pirmsākumiem. Viņu atkal un atkal var apreibināt vārdu vai skaņu pārbagātība. Tas noderētu daiļradei, bet var arī viest pirmatnīgas bailes.

Īsas Apollona līnijas

Visbiežāk tās ir smalkas blakus izvietotas līnijas, reizēm arī ar kādu šķērssvītru. Tādā gadījumā ideālismam visu laiku piemīt meklētāja raksturs. Ir grūti izšķirties starp divām vai trim mīļākajām nodarbēm (A). Tātad draud sevis sadrumstalošana. Sadas rokas īpašniekam būtu jāizšķiras par kaut ko vienu!

Trijžuburis norāda uz vienlaicīgu virzīšanos pa diviem vai trim ceļiem; šādam stāvoklim noteikti jādara gals.
Daži Apollona līnijas varianti

Jāmin vēl daži varianti, kam zināmos apstākļos var būt sava nozīme.

Ja līnija dubultojas, tās sakāmais ir ļoti svarīgs.
> Īsāki un garāki pārrāvumi norāda, ka notiek nemitīgi meklējumi.
> Viļņotas līnijas ir nedrošības un nepatstāvības pazīme.

Pēdējos gados aizvien biežāk spilgti izteiktu Saules līniju skaidro ka dziedināšanas, dziedinošu spēku, dziedinošā magnētisma līniju. Tas, it īpaši ezoteriski ievirzītos cilvēkos, rada nepamatotus un bīstamus priekšstatus par savām spējām. Viņi domā, ka, pieskardamies ar roku, var raidīt dziedinošu gaismas enerģiju. Esmu iepazinusi simtiem cilvēku ar labi izteiktu Apollona līniju. Dziednieku to vidū nav bijis.

Agrāk pastāvēja uzskats, ka šī līnija solot laimi, bagātību, slavu un izdevīgas laulības. Tagad materiālā ziņā labi nodrošinātās zemēs to visu ir aizstājušas ilgas pēc garīga dziedinātājspēka solījuma. Cik daudzi ideālisti tīko pēc šādām dotībām! Lūdzu, atmetiet šo ilūziju! Tā var sagādāt rūgtu vilšanos sev un nelaimi citiem.

Šāds skaidrojums radies laikam gan tāpēc, ka antīkās pasaules mītos grieķu dievs Apollons spēja atmodināt mirušos. Arī viņa dēlam Eskulāpijam tika piedēvēta šāda spēja. Eskulāpija (grieķu valodā Asklēpija) zizlis, ap ko apvijusies čūska, vēl šobaltdien simbolizē ārstniecību. Dziednieki ir. Tāpat ir arī cilvēki, kuri redz mums cauri, kuri saskata to, kas jau bijis vai kas mūs gaida. Taču viņu ir pavisam maz. Un nekādā ziņā viņi nav tie, kas speciālajos ezoteriska satura žurnālos sola vienā vai divas nedēļas nogalēs padarīt jūs par diplomētu (!) dziednieku. Tā ir ļaunprātīga maldināšana, īstas, Dieva dotas gaišredzības pazīme esot noslēgts līniju loks Neptuna apvidū.

Saistītie raksti

> Saules līnijas labajā rokā nozīmē aicinājumu aktīvi nodoties “uzdevumiem” (Ja ar tiem jau nav saistīta jūsu. profesionālā darbība.

> Saules līnijas kreisajā rokā stāsta par bieži vien neapjaustiem spēkiem, kas jaapzina. Tad vaļasprieks var kļūt par skaistu, priekpilnu dzīves bagātinājumu sev pašam un citiem.

LA.lv