×
Mobilā versija
Brīdinājums +14.5°C
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Piektdiena, 22. jūnijs, 2018
19. novembris, 2013
Drukāt

No mazas uz lielāku saimniecību

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Mums ir maza piemājas saimniecība, bet vēlētos virzīties dzīvē uz priekšu, mēģināt veidot kaut ko lielāku. Vai iespējams kāds atbalsts no Lauku atbalsta dienesta vai Eiropas Savienības? Kas nepieciešams, lai iesniegtu projektu saimniecības paplašināšanai? Kādi dokumenti vajadzīgi un vai jābūt arī kādam noteiktam zemes daudzumam? Vai zemnieku saimniecībai var būt divi īpašnieki? 
Ņina Rēzeknes novadā

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākais referents Andis Kozlovs informē, ka nākamajā plānošanas periodā (“Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.” ietvaros) ir paredzēti vairāki pasākumi lauksaimniecības produktu ražotāju atbalstam – gan mazajām un vidējām, gan arī lielām saimniecībām, kuros varēs saņemt atbalstu par tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī par lauksaimniecības produkcijas ražošanas ēku būvniecību un rekonstrukciju.

Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā paredzēts pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” (aktivitātē “Lauku saimniecību attīstība”). Iespēja saņemt atbalstu lauksaimniecības attīstībai būs arī pasākumā “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” (aktivitātēs “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” un “Atbalsts mazo lauku saimniecību atbalstam”).

Pretendenti atbalsta pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ir saimniecības, kas ražo nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam visā periodā plānots līdz pat 2 miljoniem eiro, tehnikai un iekārtām izmantojot ne vairāk kā 0,7 miljonus no šīs summas. Atbalsta intensitāte tehnikai plānota 20 – 25 %, bet būvniecībai 40 % no attiecināmo izmaksu summas (papildus 10 % intensitāti piemēros tām lopkopības saimniecībām, kuras projektā paredzēs būvniecību un nebūs šādu atbalstu saņēmušas iepriekšējā periodā).

Mazajām saimniecībām (ar gada apgrozījumu līdz 70 000 eiro) pasākumā ir rezervēts atsevišķs finansējums, tādējādi izslēdzot mazo un lielo saimniecību konkurenci par pieejamo finansējumu. Mazajām saimniecībām plānota 40 % atbalsta intensitāte pirmajam iegādātajam traktoram un lauksaimniecībā izmantojamiem agregātiem (zemes apstrādes un sējumu kopšanas vai novākšanas agregāti un tehnika).

Pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” (aktivitātē “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”) atbalsta pretendenti ir jaunie lauksaimnieki līdz 40 gadu vecumam pieteikšanās brīdī, kuri ieguvuši atbilstošu lauksaimniecisko izglītību vai uzsākuši mācības, lai to iegūtu. Viņiem turklāt jāveido vai jāpārņem saimniecību pirmo reizi kā tās īpašniekiem. Šajā pasākumā atbalstu var saņemt juridiska vai privātpersona, kas ražo vai plāno uzsākt ražot nepārstrādātos lauksaimniecības produktus.

Attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms vienam pretendentam plānots līdz 70 000 eiro visā periodā, bet atbalsta intensitāte – 80 % no šīm izmaksām. Tas nozīmē, ka atbalsta apjoms, ko var saņemt jaunais lauksaimnieks, būs līdz 56 000 eiro. Kompensēs izdevumus par jaunas lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un lauksaimniecības vaislas dzīvnieku iegādi, kā arī par zemes iegādi (ne vairāk kā 10 % no kopējās projekta summas), būvniecību un ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošanu.

Atbalsta pretendenti šajā pasākumā ir mazās lauku saimniecības, kam gada apgrozījums ir 2000 – 15 000 eiro un kas ražo lauksaimniecības produktus galvenokārt pašpatēriņam, tomēr daļu no saražotā pārdod tirgū. Atbalsta mērķis – palīdzēt šīm saimniecībām kļūt par ražojošām, uz tirgu orientētām, bet maksimālais apjoms vienam pretendentam – līdz 15 000 eiro (piecu gadu periodā, izmaksājot to ne mazāk kā divos maksājumos).

Paredzēts kompensēt izdevumus par lauksaimniecības tehnikas, iekārtu (arī lietotas) un lauksaimniecības vaislas dzīvnieku iegādi, kā arī par būvniecību un ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošanu. Atbalstu varēs saņemt saimniecības, kuru īpašumā ir vismaz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, bet ne vairāk kā 50 ha.

A. Kozlovs uzsver, ka šo pasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumi pašreiz gan vēl ir tikai izstrādes stadijā. Par tiem Zemkopības ministrijā vēl notiek diskusijas ar lauksaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Pieteikumus jauniem projektiem atbalsta pretendenti varēs iesniegt jaunajā programmēšanas periodā – visdrīzāk 2014. gada otrajā pusē, kad būs izstrādāta un pieņemta jaunā normatīvo aktu bāze. Ministru kabineta noteikumi precizēs pieteikšanās kārtību, LAD iesniedzamos dokumentus, kā arī atbalsta saņemšanas nosacījumus un to apjomu.

Atgādinām, ka zemnieku saimniecībai nevar būt vairāki īpašnieki. Likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” teikts, ka zemnieka saimniecība ir individuālais uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim galveno ražošanas līdzekli – zemi.

UZZIŅA


Plašāku informāciju par publiskā finansējuma saņemšanas iespējām var iegūt pie lauku attīstības konsultantiem jebkurā no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC mājas lapa: www.llkc.lv) vai Valsts lauku tīkla (VLT mājas lapa: www.laukutikls.lv) filiālēm visā Latvijā, kā arī Zemkopības ministrijas (www.zm.gov.lv) un Lauku atbalsta dienesta (www.lad.gov.lv) mājas lapās.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+