Latvijā
Novados

Par vairāk nekā 50 000 eiro plāno restaurēt Bauskas Svētā Gara baznīcas altāri 16

Foto – Anda Krauze

Bauskas novada deputāti 26.oktobrī lems par līdzekļu piešķiršanu Bauskas Svētā Gara baznīcas altāra restaurācijai, kas izmaksās vairāk nekā 50 000 eiro.

Svētā Gara baznīca ir senākā celtne vecpilsētā, ēkas pamati likti 1591.gadā. Dievnams ir saglabājis unikālas arhitektoniskās vērtības un izcilu mākslas priekšmetu kolekciju, kas krāta no 16.gadsimta beigām līdz 19.gadsimtam. Tajā atrodas mākslas darbi ar ievērojamu vērtību Latvijas mākslas vēsturē un liecības par Bauskas amatnieku un mākslinieku meistarību. Pašvaldībā skaidro, ka baznīca ir nozīmīgs Bauskas kultūrvēstures un tūrisma objekts, kā arī dažādu sabiedrisko pasākumu, tostarp, festivāla “Vivat Curlandia” koncertu, norises vieta.

Dievnama altāris ir valsts nozīmes mākslas piemineklis un nozīmīgs sakrālās mākslas objekts. Neskatoties uz to, ka 1699.gadā uzstādītais baroka stila altāris laika gaitā piedzīvojis virkni izmaiņu, retabls saglabājis gan sākotnējo konstruktīvo karkasu, gan lielāko daļu dekoratīvo kokgriezumu, kas arī tagad ļauj to uzskatīt par 17.gadsimta beigu dekoratīvās mākslas pieminekli. 1840.gadā altāris pārkrāsots baltā krāsā, pēc 20 gadiem no tā izņemtas skulptūras un abas altārgleznas, aizvietojot tās ar jaunu altārgleznu. 1930.gadā likvidēti abi sānu portāli.

Pēdējo gadu laikā retabla stāvoklis strauji pasliktinājies – tajā iemitinājušies koksngrauži, bet apakšdaļā koksnes sēne. Lai katastrofālo situāciju novērstu, ir izstrādāta restaurācijas programma. Neatgriezeniski bojātos altāra elementus paredzēts aizstāt ar jauniem, kas izgatavoti precīzi pēc oriģinālajiem paraugiem, bet daļēji bojātos – restaurēt.

Restaurācijas izmaksu tāme ir 53 563 eiro. No Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ir saņemts atbalsts 8500 eiro apmērā, atbalsta piešķiršanu atbalstīja Finanšu komitejas sēdes deputāti, bet gala lēmumu pieņems dome.

LA.lv