Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1916. gada 15. jūlijā 16


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Vivanta Volkova

“Jaunais Vārds”

Ačgārna rīcība. Rīgas pilsētas skolotājiem tautskolu inspektori piesūtījuši papildu algu par šī gada 6 mēnešiem, pavisam 60 rubļus, bet pamata alga no 1. janvāra līdz šim laikam vēl nav izmaksāta.

 

“Dzimtenes Vēstnesis”

Alojas draudze savus kapu svētkus no seniem laikiem nosvētī pēc Jāņiem to svētdienu, bet tagad mācītājs tapa aizrīkots uz kādu kaimiņu draudzi, tad daži par velti uztraucās, jo tikai 3. jūlijā tos noturēja. Kapsēta atrodas uz līdzena klaja lauka, bet top diezgan glīti apkopta, īpaši dālderu vietās. Daži diezgan zīmīgi uzraksti ir uz pieminekļiem. Tā uz Ausekļa (Krogzemju Mikus) ir: “Vēl gari uz putekļiem cerē, Vēl putekļi garu grib slēpt; Kas rādījās mūžīgi miris, Tas tautībā piecelties sāk.” Uz uradņika Rogina kapa ir: “Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara.” Uradņiku sociālisti 1905. gadā nošāva. – Uz viena stāv: “Ceļiniek, apstājies un apdomā: Tas, kas Tu esi, es biju, bet kas es esmu, Tu būsi.” Mazsalacā un Alojā uz kapu svētkiem tiek lapiņas pārdotas, kur atrodas dziedamas dziesmas un gada laikā miruši draudzes locekļi.

 

“Līdums”

Golgovska. Dziedāšanas biedrība sarīko svētdien, 17. jūlijā, Musteros teātra izrādi. Izrādīs Andreja Upīša 4 cēlienu drāmu “Balsis un atbalsis”. Pēc teātra saviesīgs vakars ar deklamācijām.

 

“Baltija”

Vārtu slēgšana. Vietējā policija tagad stingri skatās, lai izpildītu armijas komandiera pavēli par mājas vārtu slēgšanu no 9 vakarā līdz 5 rītā. Dažreiz, kad mājas vārti šajā laikā atrasti vaļā, namsaimnieki atsaukušies uz namiķiem, kuriem uzdots vārtus slēgt. Atbildība par pavēles pārkāpšanu krīt uz namsaimniekiem. Rīgas iedzīvotājiem uzdots obligatoriskos noteikumos aizrādīt, ka no pulksten 9 vakarā līdz pulksten 5 rītā jāslēdz visi sētas vārti. Bet tā kā pa lielākai daļai sētās var nokļūt arī pa parādes durvīm, tad arī šīs durvis jāslēdz noteiktā laikā. Ja kādā mājā atrodas kara iestāde, kas neatļauj noteiktā laikā slēgt vārtus, tad šai iestādei jāuzrāda attiecīga atļauja.

LA.lv