Medības
Cope

Sabiedrības informēšanai par zivju resursu pētījumiem un makšķerēšanas kontrolei būs pieejami 57 000 eiro1

Foto-Shutterstock

Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontrolē no Zivju fonda līdzekļiem būs pieejami kopumā 57 000 eiro, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Attiecīgajiem Zivju fonda pasākumiem Zemkopības ministrija ir izsludinājusi projektu iesniegumu iesniegšanas 2019.gada otro kārtu, kas ilgs līdz 18.oktobrim.

Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” kārtā kopējais pieejamais atbalsta apmērs ir 55 000 eiro. Vienlaikus viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nedrīkstēs pārsniegt maksimālo atbalsta apmēru – 10 000 eiro. Īso pasākuma kārtas īstenošanas termiņu dēļ atbalsts nav paredzēts video projektiem, tostarp televīzijas raidījumiem, raidījumiem internetā, videofilmām, periodiskām publikācijām un radio raidījumiem.

Projektu iesniegumiem, kuros pašvaldība vai biedrība plāno izveidot informatīvu vai izglītojošu materiālu, jāpievieno projektā iesaistīto personu autobiogrāfija. Šāda veida projektos izveidotais materiāls līdz 2019.gada 30.novembrim jāsaskaņo ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “Bior” un Valsts vides dienestu. Pabeidzot projektu, iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums ir jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem.

Tāpat no Zivju fonda līdzekļiem būs pieejams atbalsts pasākumā “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā”, kurā kopējais kārtai pieejamais atbalsts būs 2000 eiro.

Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā.

Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam Zemkopības ministrijas apakšprogrammai “Zivju fonds” piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

LA.lv