Ekonomika
Latvijā

Sējas novads: Ar “Rail Baltica II” maršrutu rupji pārkāptas iedzīvotāju intereses7

Foto – Shutterstock

Piedāvātais “Rail Baltica” maršruts rupji pārkāpj tiesiskās paļāvības principu un novada iedzīvotāju intereses, uzskata Sējas novada priekšsēdētājs Guntis Liepiņš.

“Rail Baltica II” dzelzceļa trases sabiedriskās apspriešanas laikā pirmdien, vairākiem simtiem Sējas novada iedzīvotāju uzklausot paskaidrojumus par piedāvāto trases variantu, gandrīz vienbalsīgi pausts viedoklis, ka tas ir neveiksmīgi izvēlēts un neatbilst iepriekš Sējas novada teritorijas plānojumā apstiprinātajam maršrutam.

Tādējādi projekts būtiski aizskarot Sējas novada iedzīvotāju intereses – pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, nelabvēlīgi ietekmē novada zemes īpašnieku un uzņēmēju veiktos ieguldījumus, kas īstenoti, paļaujoties uz apstiprināto un spēkā esošo Sējas novada teritorijas plānojumu, paziņojumā medijiem norāda Sējas novada vadītājs.

“Sējas novads ir apzinīgi un precīzi pildījis Attīstības plānošanas sistēmas likuma, Teritorijas attīstības plānošanas likuma un citu ar tiem saistīto normatīvo aktu noteikumus, izstrādājot virkni apjomīgu teritorijas plānošanas dokumentu. Piemēram, jaunākais no tiem – Sējas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam, apstiprināts 2013. gada 19.februārī. Divus gadus kopš tā apstiprināšanas neviena valsts pārvaldes iestāde nav izteikusi nekādus iebildumus par Sējas novada Teritorijas plānojumu, likumā noteiktajā kārtībā un termiņā neviena persona to nav apstrīdējusi,” skaidro Liepiņš.

Pēc viņa sacītā, saprotams ir sabiedrības sašutums par to, ka iespējamās “Rail Baltica II” dzelzceļa trases plānotāji pēkšņi un bez jebkādas sabiedriskās apspriešanas mainījuši sākotnējo un sen apstiprināto dzelzceļa trases novietojumu, tā arī nespējot argumentēt, kas tieši tik nozīmīgi mainījies laikā no Sējas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas brīža.

Kā norādīja Sējas novada iedzīvotāju intereses pārstāvošais zvērināts advokāts Jānis Junkers: “Izstrādājot piedāvāto maršruta variantu, tikuši pārkāpti visi iespējamie normatīvie akti, sākot ar Satversmi un beidzot ar Sējas novada Teritorijas plānojumu.”

Turklāt nav izpildīts arī dzelzceļa trases izstrādātājiem darba uzdevumā paredzētais: izstrādāt divus iespējamos “Rail Baltica II” dzelzceļa trases variantus – aptuveni trešdaļai Sējas novada teritorijas izstrādāts vienīgi viens iespējamās trases variants, turklāt tāds, kas kardināli atšķiras no Sējas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ietvertā.

Pašvaldības vadītājs atzīmē, ka novada iedzīvotāji sabiedriskajā apspriešanā tā arī nesaņēma atbildes uz iespējamās “Rail Baltica II” dzelzceļa trases izstrādātājiem uzdotajiem jautājumiem par šī projekta ekonomisko izdevīgumu Sējas novadam un Latvijai kopumā. Tas rada pamatotas bažas par to, cik kompetenti un atbildīgi tiek īstenots šis projekts, un vai tā rezultātā tik tiešām ieguvēja būs visa sabiedrība.

Lai mazinātu aizvien pieaugošo negatīvo iedzīvotāju attieksmi pret “Rail Baltica II” projekta īstenošanu, Sējas novads aicina dzelzceļa trases izstrādātājus ņemt vērā novada iedzīvotāju paustos viedokļus, nepārkāpt tiesiskās paļāvības principu un turēties pie sākotnēji saskaņotā un Sējas novada teritorijas plānojumā apstiprinātā dzelzceļa trases novietojuma, kā arī sniegt sabiedrībai izvērstu projekta ekonomisko pamatojumu, lai iedzīvotāji varētu novērtēt tā pienesumu valsts tautsaimniecībai un ekonomikai.

Jau ziņots, ka no 23.februāra 15 Latvijas pašvaldībās, kuras skar “Rail Baltica II” trases, notiek sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās iedzīvotāji un pašvaldības aicināti izteikt savus priekšlikumus, lai tos vērtētu ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā un izpētes darba rezultātā noteiktu optimālo trases novietojuma variantu.

Saistītie raksti

Sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai noteikts pagarināts 32 dienu periods, kas noslēgsies 15.martā, un tā laikā ikviens aicināts iepazīties ar paredzēto darbību un nosūtīt rakstiskus priekšlikumus un komentārus Vides pārraudzības valsts birojam, norādot, kas jāņem vērā, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu.

Iepriekš veiktā izpētes darba rezultātā noteikts, ka “Rail Baltica II” trase Latvijas teritorijā šķērsos Salacgrīvas novadu, Limbažu novadu, Sējas novadu, Inčukalna novadu, Ropažu novadu, Garkalnes novadu, Stopiņu novadu, Salaspils novadu, Ķekavas novadu, Iecavas novadu, Bauskas novadu, Baldones novadu, Mārupes novadu, Olaines novadu un Rīgu. Pilnsabiedrība “RB Latvija” veic “Rail Baltica II” Latvijas posma detalizētu tehnisko izpēti.

LA.lv