Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 4. decembrī 16


Aleksandrs III un Marija Fjodorovna
Aleksandrs III un Marija Fjodorovna
Foto no vikipedia.com

“Rīgas Latviešu Avīze”

Tukšas baumas izpaustas iedzīvotāju tumšās aprindās, ka bijušā Krievijas ķeizara māte Marija Fjodorovna miruse un ziedojuse Rīgas nabagiem lielāku naudas summu, kuru izdalot pilsētas pretubagošanas biedrība. Uz šo baumu pamata tad arī nabadzīgākie iedzīvotāji drūzmējas ap biedrību jau vairākas dienas no vietas. Šīs baumas ir pilnīgi nedibinātas, un ne Marija Fjodorovna ir miruse, nedz arī ko ziedojuse. Izdalīšanas jau bij Vācijas ķeizara majestātes labdarības mērķiem ziedotās 100,000 marku, bet tā kā Rīgā ir 50 000 nabagu, tad arī šī summa jau gandrīz izdalīta. Pretubagošanas biedrības kapitāli atrodas Krievijā un aiz līdzekļu trūkuma viņa ar 1. janvāri pavisam izbeigs savu darbību uz nenoteiktu laiku.

LA.lv