Latvijā
Izglītība

“Swedbank” skolas aicina pieteikties mācībstundu programmai “Dzīvei gatavs” 16

LETA

Matemātika, angļu valoda, informātika, ekonomika un klases stunda – šo piecu mācību priekšmetu valsts noteiktajā mācību saturā “Swedbank” darbinieki palīdzēs sasaistīt ar reālo dzīvi, parādot, kā iegūtās teorētiskās zināšanas spēj noderēt reālajā dzīvē. Programmai pieteikties banka aicina ikvienu vispārējo un profesionālo izglītības iestādi.

Esošo 11. klases mācību saturs piecos mācību priekšmetos ar programmas palīdzību tiks papildināts ar reālajā dzīvē un nākotnes karjerā noderīgām iemaņām – 21.gs. prasmēm, tādām kā kritiskā domāšana, radošums, komunikācija, sadarbība un citām prasmēm. Šādā veidā skolēniem būs vieglāk uztvert un izprast mācību stundā apgūstamās zināšanas, uzskata baņķieri.

Proti, matemātikā par statistikas un varbūtības teorijas elementiem skolēni mācīsies, iejūtoties vērtspapīru brokera lomā. Klases stundā, lai apspriestu mērķtiecību un cēloņsakarību apzināšanos, banka piedāvā runāt par sava budžeta plānošanu, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Dažos no uzdevumiem ekonomikā būs iespējams izmēģināt visdažādākās bankas amatu lomas. Informātikas stundu saturs tiks iedzīvināts, runājot par norēķinu karšu un internetbankas drošības izaicinājumiem, angļu valodā jaunieši iejutīsies karjeras konsultanta lomā.

Mazinot plaisu starp skolu un reālo dzīvi, pagājušajā mācību gadā “Swedbank” filiāļu darbinieki ir novadījuši 520 mācību stundas ekonomikā par tādām patstāvīgai dzīvei noderīgām zināšanām kā atbildīga aizņemšanās, uzkrājumu veidošana, e-drošība, uzņēmējdarbības uzsākšana un citas. Ar nākamo mācību gadu Skolu programma būs daudz sistemātiskāka un pārklās mācību vielu, tādā veidā skolotājiem nebūs jāuztraucas par mācību stundu zaudēšanu vai mācību vielas neapgūšanu.

Praktisko mācību stundu programma “Dzīvei gatavs” ir “Swedbank” ekspertu un “Iespējamās misijas” skolotāju Agneses Slišānes, Katrīnas Vītolas un Lāsmas Mencendorfas kopdarbs. Programmas mācību saturu, kas balstīts kompetenču attīstības pieejā, atzinīgi novērtējis arī Valsts Izglītības satura centrs.

Programmu savā skolā integrēt iespējams ikvienai Latvijas skolai. Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes aicinātas pieteikties gan visām 5 programmas “Dzīvei gatavs” mācību stundām, gan konkrētām stundām atsevišķi. Skolas pieteikumus dalībai programmā var iesniegt, aizpildot pieteikuma anketu Swedbank mājaslapā.

LA.lv