Latvijā
Izglītība

Teicamnieks nav grāmatu tārps 16

Foto-Andris Grīnbergs

Vasaras skola seminārs “Alfa” Jēkabpils novada Zasas vidusskolā jau 49. gadu pulcē Latvijas talantīgākos skolēnus.

Nometnes “Alfa”, kas jau astoto gadu notiek Jēkabpils novada Zasas vidusskolā un šogad ilgs līdz 23. jūlijam, gudro jauniešu – valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu – aizraujošā ikdiena ar daudzpusīgajām nodarbībām iesīkstējušo mītu par teicamnieku kā grāmatu tārpu apgāž pilnīgi un galīgi. Tā rītarosmes laikā vairākas meitenes ar prieku atkārto dejas soļus, jo jāgatavojas vasaras skolas semināra noslēguma koncertam. Sintija Zepa, 1. vietas ieguvēja bioloģijas olimpiādē, ieradusies no Madonas Valsts ģimnāzijas, Rūta Ozoliņa, kurai 1. vieta zinātniski pētniecisko darbu vērtējumā un 2. vieta matemātikas olimpiādē – no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Estere Šverna, 2. vietas ieguvēja matemātikas olimpiādē – no Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas. Un, re, pēc brīža nometnes “rīta līnijā” visas trīs gudrinieces tiek apbalvotas par iepriekšējās dienās gūtajām sekmēm dažādās sporta aktivitātēs – basketbola soda metienos, florbola metienos vārtos, tāllēkšanā no vietas, šautriņu mešanā, arī tādā meitenēm grūtā fiziskā vingrinājumā kā atspiešanās no sola.

Un ne jau viņas vien – arī citi “Alfas” dalībnieki, kopskaitā 50, katrs atrod sev tuvāko aizraušanos, ieskaitot teātra spēlēšanu, izteiksmīgu dzejas runāšanu, dažādu mūzikas instrumentu spēlēšanu. “Protams, šīs sirdij tuvās aktivitātes nepieciešamas, lai labāk varētu izturēt lielo slodzi, ko rada vasaras skolas lekcijas un praktiskās nodarbības četrās sekcijās – fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas, bioloģijas, kā arī humanitāro un sociālo zinātņu,” stāsta nometnes vadītāja Mudīte Kalniņa, kas šajā postenī ir jau 40. gadu. “Ka viegli nav, par to var spriest jau no tā vien, ka nodarbību vadītāji ir tādas autoritātes kā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs Guntars Kitenbergs, kas reizē ir laboratorijas vadošais pētnieks, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, ķīmijas zinātņu doktors Jānis Jaunbergs, Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks fizikas doktors Dainis Jakovels, arī dānis Mortens Hansens no Rīgas Ekonomikas augstskolas un vairāki citi.”

Patiešām, jaunie censoņi saspringst un kļūst ļoti nopietni, kad, piemēram, G. Kitenbergs māca eksperimentu datu grafisku attēlošanu un citas gudras lietas. Vai kad I. Rimšēvičs ar uzvedinošiem jautājumiem liek jaunajiem prātiem pašiem nonākt līdz atziņai, ka gan valsts stabilitātei, gan izaugsmei nepieciešami trīs atbalsta punkti – monetārā politika, fiskālā politika un strukturālās reformas. Nojaušams, ka par šīm lietām jauniešiem zināma izpratne jau ir, turklāt viņi prot arī paspīdēt ar āķīgiem jautājumiem un interesantiem domu pavērsieniem. Piemēram, kāpēc Latvijā darba ražīguma un reālā darba samaksas līknes ir viena otrai tik neatbilstošas un kas jādara, lai šo situāciju mainītu uz labu? Daudz spēka prasa arī pētniecisko darbu veikšana ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā un gatavošanās par rezultātiem ziņot konferencē vasaras skolas noslēgumā.

Daudzi jaunieši Zasā ir pirmo reizi, tāpēc ir interesanti uzzināt faktus arī par Zasas muižas parku, vidusskolas ēkas vēsturi, Kārļa Ulmaņa viesošanos Zasā 1939. gadā. Nometni “Alfa” rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar nodibinājumu “Jaunatnes fonds “Vertikāle””.

Lorem ipsum
FOTO: Leta
LA.lv