Latvijā
Izglītība

Valsts kontrole revīzijā RPIVA atklāj haosu grāmatvedības uzskaitē 16

LETA

Valsts kontrole revīzijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) atklājusi haosu grāmatvedības uzskaitē, pavēstīja revīzijas iestādes pārstāve Zane Ozola.

Valsts kontrole, veicot finanšu revīziju par Izglītības un zinātnes (IZM) ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību, ir sagatavojusi starpziņojumu par RPIVA materiālo vērtību inventarizāciju augstskolas likvidācijas procesā. Revīzijas ziņojums ir sagatavots, lai informētu par trūkumiem RPIVA likvidācijas procesā, kurā paredzēts, ka Latvijas Universitāte (LU) un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (LMA) pēc RPIVA reorganizācijas pārņem tās materiālās vērtības.

Ozola atgādināja, ka Ministru kabinets šā gada aprīlī pieņēma lēmumu par RPIVA reorganizāciju, tai skaitā paredzot, ka atbilstoši realizētajām studiju programmām RPIVA materiālās vērtības ir nododamas LU un LMA. Atbilstoši augstskolas likvidācijas plānam bija jāveic RPIVA materiālo vērtību inventarizācija, fiksējot situāciju šā gada 1.maijā.

Atbilstoši grāmatvedības datiem RPIVA rīcībā ir materiālās vērtības aptuveni 1,5 miljonu eiro apmērā. Valsts kontrole, izlases veidā veicot inventarizāciju (pārliecinoties, ka materiālās vērtības ir identificējams, to atrašanās vieta un daudzums atbilst grāmatvedības uzskaitē minētajam) un salīdzinot iegūtos rezultātus ar augstskolas inventarizācijas kopsavilkumu par stāvokli 1.maijā, konstatēja, ka nevar paļauties uz RPIVA veikto inventarizāciju.

“Pārbaudes laikā revidenti secināja, ka RPIVA nav apzinājusi un uzskaitījusi visas tās lietojumā esošās mantas, uz materiālajām vērtībām nav norādīti inventarizācijas numuri, uzskaitē norādīta nepilnīga informācija par pamatlīdzekļiem, materiālās vērtības netiek klasificētas atbilstoši to lietošanas ilgumam, materiāli atbildīgās personas nodevušas inventāru citām personām, nenoformējot aktus u.tml. Jāatzīmē, ka revidenti pārbaudes laikā konstatēja arī tādu inventāru, kas nemaz nav iekļauts uzskaitē, taču tiek lietots, piemēram masīvkoka galdu, velotrenažieri un digitālās klavieres,” skaidroja Ozola.

Pēc viņas teiktā, konstatētās kļūdas norāda, ka RPIVA ilgstoši nav bijusi iekšējās kontroles sistēma, kas ļautu uzskaitīt un apzināt tās īpašumā esošās materiālās vērtības. Tāpat nav ievērotas normatīvo aktu prasības par inventarizācijas veikšanu. RPIVA formāli veicot inventarizāciju nav pildījusi arī Ministru kabineta rīkojumu par likvidācijas procesu.

“Ar nožēlu jāsecina, ka joprojām ir iestādes, kas nav iemācījušās uzskaitīt materiālās vērtības. Trūkumi RPIVA uzskaitē liecina arī par IZM ilgstošu nevērību un formālu pieeju, pārvaldot savā padotībā esošu augstskolu,” pauda valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Divas dienas pirms RPIVA pievienošanas LU, 28.septembrī, Valsts kontrole veica atkārtotu pārbaudi un konstatēja tās pašas nepilnības, kas liecina, ka materiālo vērtību uzskaitē nav veiktas izmaiņas un kontroles nav uzlabojušās.

LA.lv