Laukos
Politika

“Zemnieku saeima”: Gada miers – piensaimniecības atkopšanās, gada problēma – nekoordinēta politika0

Foto LETA

Šā gada lielākā problēma lauksaimniecības nozarē bijusi gadiem ilgi nekordinētās politikas trūkums, kas noved pie lauku iedzīvotāju skaita lejupslīdes, savukārt par lielāko mācību izvērtās nesakārtotā meliorācijas sistēma un nepietiekamā apdoršināšanas izmamntošana, vērtējot aizejošā gada notikumus, informē biedrībā “Zemnieku saeima”.

Kā “Gada neražu” biedrība definē situāciju graudaugu sektorā, jo raža izaugusi laba, bet ar novākšanu bija lielas problēmas, bet “Gada gandarījums” bijis operatīvā rīcība no valsts puses, atbalstot plūdos cietušos lauksaimniekus, kā arī valadības lēmums nākamgad beidzot samazināt pievienotās vērtības likmi Latvijā augošajiem augļiem un dārzeņiem.

Par “Gada prieku” lauksaimnieki nosauc tendenci arvien vairāk izmantot jaunās tehnoloģijas – precīzo lauksaimniecību, robotus, satelīta datus, u.c., bet “Gada mieru” sniegusi piena nozares atkopšanās pēc pāris gadus ilgušās krīzes.

Par “Gada paraugiestādi” nosaukts Lauku atbalsta dienests, par sparīgākajām diskusijām – debates par gaļas liellopu nozares nāktoni, bet par nozīmīgāko iespēju – biedrības rīkotie pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un kaimiņvalstīs.

Savukāt kā nākamā gada izaicinājums ir nosaukts viss, kas saistās ar gaidāmo nodokļu reformu, jo tikai nākamā gada beigās lauksaimnieks apjautīšot, vai nodokļu reforma dos pozitīvu vai negatīvu rezultātu.

“Zemnieku saeima” dibināta 1999.gadā, tā apvieno 900 saimniecības no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko  vairāk kā 500 000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (augkopība 54%, piena lopkopība 38%, citas nozares 8%) un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.

LA.lv