Latvijā
Vēsture

1928. gada 29. jūnijā. Aresti sakarā ar ziedu kontrabandu0

Pirms 90 gadiem “Jaunākās Ziņas”: “Savā laikā jau bija ziņots par dziedātāja Blaksona apcietināšanu sakarā ar ziedu kontrabandu. Apcietināja arī puķu veikala īpašnieci Šulti, bet viņa tagad pēc drošības naudas iemaksas atrodas svabadībā. Šai lietā apcietināja arī muitas ierēdni Krūmiņu, kas bija noliktavas pārzinis un ziedus laidis Meitenes stacijai cauri bez muitas vai par pazeminātu muitas tarifu. Tagad saukti pie atbildības vēl daži muitas eksperti un ierēdņi. Beidzamās dienās ievadīta izmeklēšana pret muitas ierēdņiem Roni, Liepiņu, Lambergu, Sniķeri un noliktavas pārzini Baltgaili. Baltgailis un Ronis atrodas apcietinājumā. Nesen apcietinātais eksperts Liepiņš atsvabināts pret 18 000 Ls drošības naudas. Caur ziedu kontrabandu valstij nodarīti 15 000 Ls lieli zaudējumi. Muitas likmes tagad no apsūdzētiem piedzen desmitkārtīgā apmērā, tā ka pavisam būs jāmaksā 150 000 Ls soda nauda. No muitas aprindām ziņo, ka ziedu kontrabanda turpinājusies no 1923. līdz 1927. gadam.”

LA.lv