Pasaulē
Eiropa

Atmazgā 2 līdz 5% no IKP 0


Vera Jourova, ES komisāre tieslietu,patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos

Vera Jourova, ES komisāre tieslietu,patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos

Foto – AFP/LETA

ES pastiprina noteikumus pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legali­zāciju, teroristu finansēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Man kā ES tieslietu komisārei ir ļoti svarīgi uzlabot cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Šis jautājums ir saistīts ne tikai ar drošību, bet arī ar taisnīgumu.

Pārredzamības trūkums ļauj noziedzniekiem finansēt teroristu darbības. Vāji noteikumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā ļauj personām, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, “ietaupītās” summas diskrēti ieplūdināt atpakaļ ekonomikā. Šie zaudētie ieņēmumi atņem valdībām iespējas veikt vajadzīgos ieguldījumus izglītībā vai infrastruktūrā, un tie varētu palielināt nodokļus, ko maksā godīgie pilsoņi. Panamas dokumenti ir parādījuši, cik dārgi Eiropas ekonomikai izmaksā personu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.

Gadījumos, kad noziedznieki legalizē līdzekļus, kuri iegūti, piemēram, narkotiku kontrabandas ceļā, viņi šos līdzekļus “atmazgā”, lai dzēstu visas pēdas, kas liecina par to nelegālo izcelsmi. Lai gan ir grūti novērtēt šā nozieguma apmērus, saskaņā ar dažām aplēsēm tiek uzskatīts, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas rezultātā pasaulē katru gadu tiek pazaudēti divi līdz pieci procenti no IKP. Turklāt noziedznieku un teroristu organizācijām šie līdzekļi ir nepieciešami, lai uzturētu to noziedzīgos tīklus, piesaistītu jaunus dalībniekus un sagatavotu un veiktu terora aktus. Apturot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, noziedznieki tiks atturēti no jebkādu prettiesisku darbību plānošanas.

Ko ES dara, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju?

Šodien visā ES stājas spēkā jauni nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi. Jaunie noteikumi veicinās pārredzamību un nodrošinās, ka visā Eiropas Savienībā tiks efektīvi novērsta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana.

Noteikumi paredz pastiprināt pārbaudes, ko veic bankas vai jebkuras iestādes, kas saskaras ar riskantiem darījumiem. No šodienas finanšu iestādēm, dibinot darījumdarbības attiecības un pirms darījumu veikšanas, ko pieprasa viņu klienti, ir jāveic sistemātiskākas padziļinātas pārbaudes, ņemot vērā dažādus riska faktorus, piemēram, klientu, produktu, ģeogrāfiskos aspektus un līdzekļu kanālus. Finanšu iestādēm būs arī jāpierāda, ka tās ir veikušas atbilstošus pasākumus, lai mazinātu šos riskus.

Vēl viens svarīgs jauninājums ir pastiprinātas pārredzamības prasības, ieviešot prasību, ka uzņēmumiem ir jānodrošina precīza un atjaunināta informācija par to faktiskajiem īpašniekiem. Dalībvalstīm tagad ir jāizveido uzņēmumu un trastu faktisko īpašumtiesību centrālais reģistrs.

Šie reģistri ļaus jebkurai bankai ātri un viegli noskaidrot faktisko, aiz uzņēmuma stāvošo personu, kura vēlas veikt darījumu. Tas dos iespēju bankām caurskatīt sarežģītas uzņēmumu struktūras, ļaujot jebkādus aizdomīgus darījumus bloķēt bez klienta brīdināšanas.

Jaunajā direktīvā tagad ir ietverti arī azartspēļu uzņēmumi – nozare, ko bieži izmanto organizētās noziedzības pasaule, lai legalizētu līdzekļus, kas iegūti no nelikumīgām darbībām. Visiem azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem tagad būs jāpārbauda spēlmaņa identitāte un viņa darījumu atbilstība, tostarp līdzekļu izcelsmes avoti. Par jebkādām aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju viņiem būs jāziņo valsts kompetentajai iestādei 
(finanšu ziņu vākšanas 
vienībai), kas izmeklēs 
šo lietu un ziņos par to policijai.

ES dalībvalstīm šie noteikumi būtu pareizi jāīsteno jau no šodienas. Tādēļ es mudinu dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, to izdarīt nekavējoties. Zemāki standarti vienā valstī saglabās nepilnības un vājinās mūsu cīņu visā ES.

Reaģējot uz Panamas dokumentu skandālu un jauniem terorisma draudiem, Eiropas Komisija pagājušā gada jūlijā ierosināja vēl vairāk pastiprināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus. Es aicinu Eiropas Parlamentu un dalībvalstis pabeigt sarunas pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu, ka mūsu noteikumi ir pielāgoti esošajiem draudiem. Cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu ir būtiski izveidot izturīgu preventīvu sistēmu. Jaunie noteikumi, kas stājas spēkā šodien, ir labāki rīki mūsu rīcībā, lai kopā apkarotu šādus noziegumus.

LA.lv