Uncategorized

Bērnu iesaistīšana ģimenes budžeta plānošanā veido attieksmi pret naudu0

Foto-Fotolia

Labākais veids, kā ieaudzināt bērnos atbildīgu attieksmi pret naudu, ir iesaistīt viņus ģimenes budžeta plānošanā, uzskata vairāk nekā 60% SEB Private Banking veiktās aptaujas* dalībnieki. Attiecīgi respondenti visās trīs Baltijas valstīs atzīst, ka par finanšu prasmju mācīšanu bērniem, pirmkārt, ir atbildīgi vecāki. Otrajā vietā iedzīvotāji ierindo skolas, paužot pārliecību, ka tajās būtu nepieciešams ieviest obligātas finanšu pratības nodarbības.

Atbildot uz jautājumu, kādi pasākumi palīdz bērniem apgūt veselīgu attieksmi pret naudu, respondenti atzīmējuši samaksu par mājas darbu izpildi un kabatas naudas ierobežojumus. Tomēr 64% aptaujāto Latvijā, 63% Lietuvā un 65% Igaunijā ir pārliecināti, ka tikai kopīga ģimenes budžeta plānošana palīdz bērniem saprast, kā nauda tiek nopelnīta un tērēta.

SEB Private Banking vadītāja Aija Miķelsone: „Lai bērni varētu pārņemt vecāku biznesu vai paši veidot veiksmīgu karjeru, viņos jāattīsta atbildīga attieksme pret naudu. Lielākā daļa mūsu klientu visas trīs Baltijas valstīs uzskata, ka šajā jautājumā vislielākā atbildība gulstas uz pašu vecāku pleciem, tāpēc bērni ir jāiesaista ģimenes budžeta plānošanā. Nākamais solis veiksmīgas karjeras veidošanā ir saistīts ar atbilstošas izglītības un profesijas izvēli”.

Domājot par profesijas izvēli, gandrīz trešdaļa (33%) no aptaujātajiem iedzīvotājiem Latvijā, 45% Igaunijā un 45% Lietuvā ir pārliecināti, ka veiksmīgāka karjera solās būt tiem, kuri iegūs izglītību IT jomā. Otrajā vietā ierindota medicīna – 23% respondentu Latvijā, 25% Lietuvā un 19% Igaunijā gribētu, lai viņu bērni veidotu karjeru tieši šajā nozarē. Kā trešo potenciāli perspektīvāko jomu aptaujātie norāda finanšu pakalpojumus. Turklāt visās trīs Baltijas valstīs vairāk nekā 60% respondentu atzinuši, ka viņu bērni iegūs izglītību savā valstī un neplāno mācības ārzemēs.

„Ārzemju augstskolas saviem bērniem biežāk izvēlas cilvēki ar augstiem ienākumiem. Savukārt, domājot par savas atvases karjeras attīstību, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, lielākā daļa (56%) aptaujāto Latvijā un Igaunijā, kā arī 54% Lietuvā gribētu, lai viņu bērni strādātu ārzemēs. Tas parāda, ka uzņēmējdarbības veikšanai nepastāv robežas. Arī Baltijas valstīs var iegūt labu izglītību, uz kuras pamata veidot veiksmīgu karjeru starptautiskajā vidē. Apzinoties nepieciešamību jauniešiem pilnveidot finanšu pratības iemaņas, SEB banka ir gatava palīdzēt jauniešiem ar padomu sniegšanu,” uzsver SEB Private Banking vadītāja Aija Miķelsone.

Saistītie raksti

Ar mērķi veidot finansiāli zinošāku sabiedrību, SEB banka oktobrī, papildus Finanšu pratības nedēļas iniciatīvai, apmeklēs dažādas Latvijas skolas, kur tiksies ar vecāko klašu skolēniem un runās par personīgo finanšu plānošanu.

* Aptauju veica SEB banka sadarbībā ar mediju aģentūru Mindshare visās trīs Baltijas valstīs 2015. gadā, tajā piedalījās 1788 respondenti.

LA.lv