Laukos
Gaļa un zivis

“Bior” plāno ievākt datus par zvejniecības, akvakultūras un zivju pārstrādes uzņēmumiem0

“Bior” laboratorijā. Foto – Valdis Semjonovs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “Bior” ir izsludinājis iepirkumu konkursu par sociālo datu ievākšanu zivsaimniecībā, kura ietvaros plāno ievākt datus par zvejniecības, akvakultūras un zivju pārstrādes nozaru ražojošajiem uzņēmumiem.

“Bior” skaidro, ka konkursa mērķis ir ievākt datus par uzņēmumiem, kas veic rūpniecisko darbību zivsaimniecības nozarē trijos sektoros – zvejniecībā, akvakultūrā un zivju pārstrādē 2017.-2018. gadā. Tostarp iecerēts ievākt datus par ražošanas procesā iesaistīto uzņēmumu darbinieku skaitu, kā arī par darbiniekiem, kuri ir nodarbināti uz noteiktu vai nenoteiktu laiku katrā uzņēmumā. Zivju pārstrādes sektorā jāapkopo arī informācija par izejvielām sadalījumā pa zivju sugām un pēc izejvielu izcelsmes.

“Bior” pastāstīja, ka dati tiks ievākti “Latvijas datu vākšanas programmas ietvaros”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), taču precīzas plānotās projekta izmaksas “Bior” pagaidām neatklāja. Dati jāsavāc periodā līdz 2020.gadam.

Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā liecina, ka pretendenti “Bior” izsludinātajā iepirkuma konkursā par sociālo datu ievākšanu zivsaimniecībā pieteikumus var sūtīt līdz šā gada 22.janvārim.

“Bior” kā valsts nozīmes pētniecības centrs, nodrošina valsts references laboratorijas funkcijas un veic pētījumus vides, pārtikas drošības un dzīvnieku slimību jomā. “Bior” pētnieki un eksperti jau pašlaik piedalās projektos, kuru laikā sniedz konsultācijas un apmāca laboratoriju speciālistus daudzās valstīs. Līdz ar to memoranda ietvaros institūta “Bior” eksperti sniegs atbalstu jautājumos, kas saistās ar neatkarīgas references laboratorijas darbību un funkcijām.

LA.lv