Dabā
Zaļā dzīvošana

Dabas brīvdienās sakops Randu pļavas, Pitragu, Egloni un Ķemerus 16

Foto – travel.latvia.lv

Dabas brīvdienu ietvaros “BTA Baltic Insurance Company” darbinieki kopā ar Dabas fondu un Dabas aizsardzības pārvaldi sakops aizsargājamas un retas vietas visā Latvijā, tostarp Papes dabas parku, Pitragu, dabas liegumu “Eglone”, Randu pļavas un Ķemeru Nacionālo parku.

Sadarbībā ar PDF izvēlētas piecas nozīmīgas dabas teritorijas dažādos Latvijas novados, kurās nepieciešama sakopšana un atjaunošana, lai nodrošinātu tajās dabīgos procesus, kas cilvēka darbības rezultātā ir izjaukti vai traucēti.

Jau 6. oktobrī BTA darbinieki kopā ar vides ekspertiem dosies uz Dabas parku “Pape”, oktobrī tiks veikti arī dabas atjaunošanas darbi “Pitragā” (Slīteres Nacionālā parka teritorijā), Dabas liegumā “Eglone”, Randu pļavās un Ķemeru Nacionālajā parkā.

BTA valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus ir gandarīts par darbinieku lielu atsaucību dalībai Dabas brīvdienās. “Aicinājām uzņēmuma darbiniekus brīvprātīgi pieteikties pavadīt vienu darba dienu sociālām aktivitātēm, piedaloties dabas atjaunošanas aktivitātēs. Esmu patīkami pārsteigts par kolēģu lielo atsaucību – pieteikušies 160 brīvprātīgie, un kolēģi turpina pieteikties par spīti rudenīgajiem laikapstākļiem. Visvairāk – 50 kolēģu – pieteikušies talkot Randu pļavās, sasniedzot maksimālo talkas dalībnieku skaitu efektīvai tās norisei. Dabas brīvdienas ir lielisks formāts komandas saliedēšanai ar papildu pievienoto vērtību – dabas atjaunošanu, tādēļ pats arī pievienošos kolēģiem šajās aktivitātēs”, stāsta Jānis Lucaus.

PDF direktors Jānis Rozītis pauž prieku par BTA izrādīto interesi piedalīties Dabas brīvdienās un uzsver to, cik svarīgi ir veikt darbus, kas nepieciešami bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.

“Vēlamies paplašināt Latvijā vispārpieņemto priekšstatu par talkas būtību, kas vairumam asociējas ar atkritumu vākšanu pavasarī. Cilvēku tiešas vai netiešas darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība ir samazinājusies, izzūdot dzīvotnēm, sarūkot sugu populācijām. Taču ar cilvēku palīdzību dabas daudzveidību var arī atjaunot, palīdzot nodrošināt dabā notiekošos procesus un īpatnības. Piemēram, Rucavas novadā Dabas parkā “Pape” applūstošās pļavas jāattīra no krūmiem. Šajās pļavās ligzdo putni un ganās ap 100 savvaļas govju un zirgu. Attīrot pļavas, savvaļas dzīvniekiem būs plašākas ganības, tie apēdīs jaunos krūmu dzinumus, tad nākamajā gadā samazināsies krūmu zāģēšanas nepieciešamība.

Tāpat no niedrēm un zāles jāattīra Randu pļavas Salacgrīvas novadā. Pašlaik tās ir aizaugušas, un tas traucē tajās ligzdojošajiem putniem. Palīdzīga roka nepieciešama arī, lai attīrītu no apauguma – sīkajiem kokiem un krūmiem Ķemeru Nacionālā parka Kaņiera ezera salas. Tā ir ļoti svarīga dabas zona tur ligzdojošajiem ūdens putniem, kas tur neatgriezīsies, ja salas būs aizaugušas. Šādas nacionāli aizsargājamas teritorijas, kur nepieciešama cilvēku iesaistīšanās, lai uzturētu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību, ir visā Latvijā,” uzsver Jānis Rozītis.

LA.lv