×
Mobilā versija
Brīdinājums +18.7°C
Līga
Sestdiena, 23. jūnijs, 2018
25. februāris, 2013
Drukāt

Dažādi varianti

zaagisgredzeni2

Nekustamais īpašums (māja un zeme) iegādāts laulības laikā deviņdesmito gadu sākumā. Zemes izpirkšanai izmantoti mani un tolaik nepilngadīgo bērnu sertifikāti. Māja pirkta daļēji par manu radu naudu. Īpašums reģistrēts uz vīra vārda. Vīram pieder arī neražojoša zemnieku saimniecība.

Zemesgrāmatas apliecības sadaļā “Īpašas atzīmes” ir ieraksts par laulāto mantas kopību. Vai, šķirot laulību, es varu atteikties no kompensācijas un pretendēt uz reālu mantas sadali, arī uz māju? Apstākļu spiesta pašlaik šajā mājā nedzīvoju.
 Maija Alūksnes novadā

 

 

Jā, tāda iespēja pastāv. Latvijas Zvērinātu notāru padomes Juridiskās nodaļas vadītāja Dita Reliņa paskaidroja, ka ieraksts par laulāto mantas kopību apliecina, ka īpašums pieder abiem laulātajiem. Taču par to, tieši kāda daļa kopīpašuma katram pieder, strīda situācijā lemj tiesa. Civillikuma 89. pantā teikts – viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Šaubu gadījumā (!) jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.

Laulību var šķirt tikai tad, ja abi laulātie vienojušies par laulībā dzimuša bērna aizgādnību, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgas mantas sadali. Ja šādas vienošanās nav, attiecīgās prasības tiesā jāceļ kopā ar prasību par laulības šķiršanu. Tas teikts Civillikuma 77. pantā.

Pašreizējā tiesu prakse rāda, ka tagad vairs automātiski nedala kopmantu uz pusēm, bet gan katrs no laulātajiem pierāda savu daļu kopmantā. Par pierādījumiem kalpo naudas un sertifikātu ieguldījums īpašuma pirkšanā, izziņa par ienākumiem, kas ļauj novērtēt katra materiālo pienesumu, liecinieku liecības par ieguldīto darbu kopīpašuma veidošanā (mājas celšanā, iekštelpu apdarē) un citi fakti. Un tiesa atbilstoši tam sadala laulāto kopmantu dažādās daļās, piemēram, 1/3 un 2/3, vai 2/5 un 3/5.

Arī par kopmantas sadales veidu laulātie var vienoties. Iespējami dažādi varianti. Nekustamo īpašumu var sadalīt domājamās daļās; ja ir tāda iespēja, var atdalīt atsevišķu zemes gabalu; īpašumu var pārdot un naudu sadalīt, vai arī viens no laulātajiem, kurš patur īpašumu, otram var izmaksāt kompensāciju naudā.

Jā, māju var sadalīt domājamās daļās.

Diemžēl daudzas mūsu lasītāju vēstules liecina, ka vēlāk kopīpašuma apsaimniekošanā sāk darboties princips: kopus cūka nebarojas. Rodas dažādi strīdi – viens uzskata, ka jāmaina jumts, bet citam šim mērķim nav naudas.

Sākas kašķēšanās arī par zemi, jo viens uzskata, ka otrs izmanto labāku zemes daļu, liek automašīnu uz manas zemes, brauc pa manu ceļu, staigā zem maniem logiem, utt.

Ja ar vīru nevarat vienoties par kopmantas daļu lielumu un kopmantas sadales veidu, šķirot laulību, prasībā par mantas sadali varat piedāvāt savu variantu, un atliks paļauties uz tiesas nolēmumu.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+