×
Mobilā versija
Brīdinājums +17°C
Venta, Salvis, Selva
Svētdiena, 20. maijs, 2018
5. novembris, 2014
Drukāt

Dienas astroloģiskā prognoze kopā ar Tibetas astrologiem

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

 

“Astroavīzē” jau rakstījām par galvenajiem principiem Tibetas astroloģijas lietošanai individuālajām prognozēm. Tagad izdevums kalendārijā publicē arī Tibetas Mēness dienas, pilis un džorvas. Lai tās reāli izmantotu dienas astroloģiskās prognozes noteikšanai, nepieciešams zināt nedēļas dienu, šai dienai atbilstošo Mēness pili un džorvu, kā arī to konkrēto ietekmi. Tātad nepieciešams zināt tālāk aplūkotās sakarības.

1. tabula

Nedēļas dienas un tām atbilstošais pirmelements

Svētdiena Uguns

Pirmdiena Ūdens

Otrdiena Uguns

Trešdiena Ūdens

Ceturtdiena Gaiss

Piektdiena Zeme

Sestdiena Zeme

2. tabula

Mēness pilis un tām atbilstošais pirmelements

0 Gaiss 9 Uguns 18 Ūdens

1 Uguns 10 Uguns 19 Ūdens

2 Uguns 11 Gaiss 20 Zeme

3 Zeme 12 Gaiss 21 Zeme

4 Gaiss 13 Gaiss 22 Ūdens

5 Ūdens 14 Gaiss 23 Zeme

6 Gaiss 15 Uguns 24 Uguns

7 Uguns 16 Zeme 25 Ūdens

8 Ūdens 17 Zeme 26 Ūdens

3. tabula

Mazās kombinācijas

(oo – ļoti labvēlīga, o – labvēlīga, l – nelabvēlīga, ll – ļoti nelabvēlīga)

Ūdens–Ūdens oo – “Nektāra kombinācija” – labvēlīga organisma dzīvības spēku vairošanai.

Zeme–Zeme oo – “Sasniegumu kombinācija” – labvēlīga visām lietām.

Ūdens–Zeme oo – “Jaunības kombinācija” – labvēlīga kombinācija darba lietu kārtošanai, dažādām svinībām. Veiksme.

Uguns–Uguns o – “Progresa kombinācija” – labvēlīga izaugsmei un attīstībai, iepirkumiem.

Gaiss–Gaiss o – “Pilnības kombinācija” – veiksme, izdodas piepildīt vēlmes un sekmīgi pabeigt iesākto, labvēlīgs moments, lai rastu risinājumu dažādām problēmām.

Uguns–Gaiss o – “Spēka kombinācija” – veiksme, labvēlīgs laiks enerģiskai rīcībai un cēlu nodomu piepildīšanai.

Gaiss–Zeme l – “Izsīkuma kombinācija” – enerģijas izsīkums, melanholija.

Ūdens–Gaiss l – “Sadalīšanās kombinācija” – nesaskaņas starp partneriem.

Zeme–Uguns l – “Sadegšanas kombinācija” – ciešanas.

Uguns–Ūdens ll – “Nāves kombinācija” – ļoti nelabvēlīga kombinācija visām lietām.

4. tabula

lielaskombinacijas

5. tabula

Lielo kombināciju nozīme

1. “Svētlaime” – ļoti veiksmīga diena visiem pasākumiem, nes uzplaukumu un likteņa dāvanas.

2. “Laika zaudējums” – neveiksmīga diena, apslēptas briesmas, bailes, arī nāves bailes.

3. “Veidošanās” – veicina īpašuma vairošanu, bagātību un uzplaukumu.

4. “Visi piedzimušie” – veiksme, mīlestība no pretējā dzimuma puses, labvēlīga visiem tiem, kam ir bērni.

5. “Jaunība” – ļoti labvēlīga visa veida darba darīšanām un to pabeigšanai.

6. “Vārna” – strīdi un ķildas, karš, sabrukums, bads, konflikti un nabadzība, kāzām nepiemērota diena.

7. “Uzvaras karogs” – ļoti labvēlīga diena, nes piepildījumu, pārpilnību, bagātību.

8. “Laimes teliņš” – veiksmīga diena, ieteicams pirkt dārglietas.

9. “Dimants” – sargāties no dabas stihijām – zibens, ūdens u. c.

10. “Āmuriņš” – nelabvēlīga diena, draud dzīvības briesmas.

11.“Lietussargs” – piemērota diena enerģiskai rīcībai.

12. “Draudzība” – tikšanās ar draugiem.

13. “Prāts” – iepirkumiem labvēlīga diena, iespējami negaidīti patīkami pārsteigumi.

14. “Vēlēšanās” – apsolījumu, vēlmju un nodomu piepildīšanās.

15. “Lāpa un ugunsriņķis” – iespējami konflikti un kautiņi.

16. “Sakņu izraušana” – dzīvības enerģija minimumā.

17. “Nāves valdnieks” – var draudēt dzīvības briesmas.

18. “Bulta” – iespējama prāta pārpūle, visas organisma reakcijas palēninātas.

19. “Sasniegumi” – veiksmīga diena, viss notiek pēc plāna.

20. “Šķēps” – sargāties no saslimšanas.

21. “Nektārs” – uzvarām vainagota diena, naidnieki ies bojā.

22. “Vāle” – bailes un nemiers, taču iespējama pēkšņa atklāsme.

23. “Zilonis” – viss nodomātais piepildīsies.

24. “Satrakotais tīģeris” – piemērota diena ceļojumiem, zirga vai transporta līdzekļa iegādei.

25. “Izsīkums” – bagātība un īpašums iet mazumā.

26. “Veiklība un kustība” – piemērota diena ātrai rīcībai un dižiem darbiem.

27. “Stabilitāte” – nav ieteicama ātra un pārsteidzīga rīcība, nelabvēlīga diena virzībai pa karjeras kāpnēm.

28. “Pavairošana” – uzplaukums.

6. tabula

Džorvu nozīme

1. “Pretstāve” – cīņu un uzvaru, tostarp arī pār sevi, apņēmības diena.

2. “Tuvais draugs” – diena mīlestībai, draudzībai.

3. “Dzīves pilnība” – viss šodien pa-sāktais būs ilglaicīgs.

4. “Labvēlīgs liktenis” – veiksme.

5. “Laimīgais un skaistais” – skaistuma un harmonijas diena.

6. “Izsīkums” – zaudējumi un šķēršļi.

7. “Labvēlīga karma” – diena, kad piepildās labvēlīga karma.

8. “Saturēšana, iegūšana” – labvēlīga diena īpašuma vairošanai, jautrībai.

9. “Ciešanas” – ciešanas, plānu neizdošanās.

10. “Grauds” – iespējams veselības kai-tē-jums, ko nodara smalkās pasaules būtnes.

11. “Palielināšana” – pavairošana, uzplaukums.

12. “Pārliecība” – pārliecība par sevi, uzvara.

13. “Sagrāve” – iespējama saslimšana.

14. “Prieks” – veiksme, prieks.

15. “Dimants” – diena, kad piepildās vēlēšanās.

16. “Pilnība” – viss izdodas un sekmē garīgo izaugsmi.

17. “Nestabilitāte” – ceļojumiem nelabvēlīga diena.

18. “Varonis” – karagājieniem labvēlīga diena.

19. “Pilnīga sagrāve” – sargieties no aresta!

20. “Atbrīvošanās, miers” – rezultātu sasniegšana.

21. “Realizācija” – visas ieceres piepildās.

22. “Tas, kam jāpiepildās” – tirdzniecībai piemērota diena.

23. “Tikumība” – piemērota diena sarunai ar Dievu.

24. “Baltais” – veiksme mājās un
ceļojumos.

25. “Tīrība” – piemērota diena Dieva izprašanai.

26. “Varenība” – pievērst uzmanību garīgajam skolotājam, meklēt iespēju viņam pakalpot.

27. “Ienaids” – aizvainojumi un naids.

7. tabula

Tibetas Mēness dienas

1. diena. Piemērota diena, lai vērstos pie priekšniecības, uzņemtos saistības, kā arī reliģiskiem rituāliem un vēlmju piepildīšanai. Labvēlīga diena precībām, īpašuma iegādei, mācību uzsākšanai, iesvētībai. Var doties ceļā.

2. diena. Viss tas pats, kas pirmajā dienā, taču ne tik veiksmīgi. Toties labvēlīgāka diena likumdevējiem, piemērota arī, lai stātos amatā, sāktu ārstēšanās kursu. Tomēr labāk neko nepasākt laikā no pusnakts līdz trijiem dienā.

3. diena. Piemērota diena celtniecības uzsākšanai, enerģiskai rīcībai. Tāpat, šo-dien stājoties augstā amatā, darbība tajā būs sekmīga. Var doties ceļojumā. Nav ieteicams rakt aku (vispār veikt ar ūdens-apgādi saistītus darbus).

4. diena. Ne visai veiksmīga diena. Piemērots brīdis tirdzniecības da-rī-ju-miem un darbam ar koku.

5. diena. Jebkura rīcība var sastapt agresīvu pretdarbību. Nepiemērots brī-dis labdarībai, toties netikumīga rīcība nesastop nekādu pretestību. Nav ieteicams strādāt ar koku.

6. diena. Tirdzniecībai piemērota diena. Labvēlīgs moments nodarbībām, kas vērstas uz ilga mūža sasniegšanu. Nav ieteicams doties ceļojumā, atdot aizņemto.

7. diena. Piemērota diena, lai dotos ceļojumā, veiktu zemes darbus. Šodien iedibinātā draudzība nebūs veiksmīga.

8. diena. Nelabvēlīgs enerģētiskais fons, vērojama tieksme uz agresīvu pretdarbību, niknumu un ļaunumu. Neti-ku-miska un ļauna rīcība nesastop pretdarbību. Ieteicams veikt rituālus ļaunuma atvairīšanai.

9. diena. Piemērota diena, lai dotos tālā ceļā, precībām, svētības došanai, ievadīšanai lielos un nopietnos noslēpumos. Labvēlīgs moments celtniecībai un svinīgām ceremonijām.

10. diena. Veiksmīga diena ceļojumiem, precībām, kustamā un nekustamā īpašuma iegādei, mācībām, iesvētībai, svētības došanai, svinīgām ceremonijām, dāvanu pasniegšanai, sapņu tulkošanai. Vīrišķā enerģija jan šodien sevišķi spēcīga.

11. diena. Ja nepieciešams rīkoties ener-ģiski, pat nežēlīgi, labāk to darīt šodien. Var sākt celtniecību, ieņemt augstu amatu, stāties laulībā. Cēla rīcība tiks atbalstīta.

12. diena. Vieduma un gudrības diena. Labvēlīga diena kulta un pielūgsmes vietu, tempļu iesvētībai, likumu un rīko-jumu izsludināšanai.

13. diena. Piemērota diena visam, kas prasa ātrumu, veiklību, meistarību un prā-ta skaidrību. Ja nepieciešams doties ceļojumā, ieteicams to darīt šodien.

14. diena. Piemērota diena profesionālo un administratīvo problēmu risinā-šanai, nepiemērota sējai un ceļojumiem.

15. diena. Pilnmēness. Nepiemērota diena visam, jo pārsvarā ir nekontrolējamas enerģijas. Sevišķi nepiemērota ceļojumiem. Darbi un pūliņi nav produktīvi, cerības nepiepildās. It īpaši neko nevajadzētu pasākt no pusnakts līdz trijiem no rīta. Ieteicama meditācija.

16. diena. Kopumā veiksmīga diena. Labs laiks partnerattiecībām, līgumu slēgšanai, dažādiem maiņas darījumiem. Veiksies viss, kas saistīts ar sacensībām, ātrumu un veiklību, prāta skaidrību, inte-lektuālām aktivitātēm. Nelabvēlīga diena strīdiem un disputiem.

17. diena. Bīstama diena, jo jebkura darbība var sastapt pretdarbību. Labdarība un augstsirdīga rīcība sadursies ar šķēršļiem.

18. diena. Joprojām ļaunumam un ne-tikumam liels spēks, taču šodien nepieciešams tam pretoties, veicot ko labu un derīgu.

19. diena. Daudzmaz laba diena visa veida pasākumiem. Var rīkot kāzas, iegādāties īpašumu, nodarboties ar studijām, doties ceļojumā. Nav slikta diena iesvētībai, svētības došanai, sapņu un zīmju tulkošanai un dažādām ceremonijām, izņemot bēres.

20. diena. Brīnišķīga diena enerģiskai rīcībai, celtniecības uzsākšanai, lai stātos amatā, jebkurai citai rīcībai, izņemot ceļojumus. Labvēlīgs moments jebkura veida kontaktiem starp cilvēkiem.

21. diena. Piemērota diena labiem darbiem. Nav ieteicams doties ceļojumā.

22. diena. Piemērota diena tirdzniecībai, ceļojumiem, radošam darbam, var sākt ārstēšanās kursu, nodarboties ar astroloģiju.

23. diena. Diena, kas domāta kaut kam pamatīgam un fundamentālam. Sevišķi ieteicams šodien sākt celtniecību vai iesvētīt jaunceltnes. Šodien iespējams iegūt sponsoru atbalstu vai vismaz kādas augstākstāvošas personas protekciju. Var kārtot administratīvas lietas.

24. diena. Produktīva diena. Brīnišķīga diena ceļojumiem, precībām, iepirkumiem, mācībām, iesvētībai un svētības došanai. Piemērots brīdis ceremonijām, sapņu un zīmju tulkošanai. Nav ieteicams iesvētīt vietas, kas saistītas ar kaut kā godināšanu.

25. diena. Laba diena ceļojumiem, sējai, tirdzniecībai. Labvēlīgi visam, kas saistīts ar ātrumu un veiklību, prāta skaid-rību, intelektuālu aktivitāti. Var rīkot sacensības. Šodien sievišķā enerģija sevišķi stipra.

26. diena. Labvēlīga diena, lai vērstos pie priekšniecības, dāvanu pasniegšanai. Piemērota diena arī, lai dotu solījumus, garīgām praksēm un reliģiskām ceremonijām. Vēlmes piepildās. Nelabvēlīga diena ceļojumiem, maiņas darījumiem.

27. diena. Gudrības un vieduma die-na. Ieteicams doties ceļojumā. Nav ieteicams ko apsolīt.

28. diena. Veiksmīga diena praktis-kam darbam. Joprojām ieteicams doties ceļojumā. Bērēm nelabvēlīga diena.

29. diena. Piemērota diena visam, kas saistīts ar pakļaušanu un varas lietošanu. Nepiemērota diena visam pārējam, sevišķi, ceļojumiem un tirdzniecībai.

30. diena. Jaunmēness diena. Piemērota diena zemes darbiem, tirdzniecībai, rituāliem, kas vērsti uz ilggadības un labklājības sasniegšanu.

Kā reāli izmantot šo metodiku, vislabāk redzēsim no piemēra, teiksim, 2005. gada 4. janvārim.

Tibetas Mēness dienu, piļu un džorvu tabulā atrodam, ka šajā dienā ir 24. Mē-ness diena, pār to valda 12. Mēness pils un 5. džorva. Šīs dienas kā otrdienas pirmelements (1. tabula) ir Uguns. 2. tabulā atrodam 12. Mēness pilij raksturīgo pirmelementu – gaisu.

Tālāk 3. tabula dod šai dienai rakstu-rīgo mazo kombināciju.

Uguns–Gaiss o – “Spēka kombinācija” – veiksme, labvēlīgs laiks enerģiskai rīcībai un cēlu nodomu piepildīšanai.

No 4. tabulas atrodam dienas lielo kombināciju (12. Mēness pilij un otr-die-nai), bet tās raksturojumu no 5. ta-bulas.

5. “Jaunība” – ļoti labvēlīga visa vei-da darba darīšanām un to pabeigšanai.

6. tabulā sameklējam 5. džorvas raksturojumu.

Laimīgais un skaistais” – skaistuma un harmonijas diena.

Visbeidzot 7. tabulā par 24.Mēness dienu varam lasīt šādi.

Produktīva diena. Brīnišķīga diena ceļojumiem, precībām, iepirkumiem, mācībām, iesvētībai un svētības došanai. Piemērots brīdis ceremonijām, sapņu un zīmju tulkošanai. Nav ieteicams iesvētīt vietas, kas saistītas ar kaut kā godināšanu.

Kā redzam, šīs dienas raksturojums ir visai labvēlīgs. Tā kā šī diena atbilst mazajai Uguns–Gaisa “Spēka kombinācija” un 5. lielajai kombinācijai, tā ir ļoti labvēlīga dažādām darba darīšanām, sevišķi tādēļ, ka šoreiz nav vērā ņemamu citu traucējošu faktoru, ko varētu dot Mēness dienas, pilis vai džorvas. Mazā “Spēka kombinācija” arī nosaka, ka šoreiz nodomu sasniegšanu sevišķi sekmēs enerģiska un noteikta rīcība. Kā Tibetas 24. Mēness diena tā varētu būt piemērota arī izglītībai un pašizglītībai, iepirkumiem, dažādām reliģiskām ceremonijām, zīlēšanas salona apmeklējumam, tiesa šodien nav ieteicams iesvētīt, piemēram piemiņas vietas. 24. Mēness diena ir ieteicama arī ceļojumiem – šoreiz vislabāk darba darīšanās. Tā kā 5. džorva aicina priecāties par visu skaisto, vakarā kāda kultūras vai mākslas pa-sākuma apmeklējums būs īsti vietā.

Līdzīgi var iegūt jebkuras citas dienas raksturojumu. Tā, piemēram, ja šī diena būtu izrādījusies pirmdiena, mums būtu bijusi darīšana ar Ūdens–Gaisa mazo un nelabvēlīgo “Sadalīšanās kombināciju”, kas nosaka nesaskaņas starp partneriem un 9. “Dimanta” lielo kombināciju, kuras darbības laikā ieteicams piesargāties no dažādām dabas stihijām. Šajā gadījumā dienas raksturojums nebūtu tik viennozīmīgs. Darba darīšanām, sevišķi dažādu līgumu slēgšanai, diena vairs nebūtu tik labvēlīga, jo iespējamas dažādas nesaskaņas un galvenais uzsvars būtu liekams uz visu, ko nosaka Tibetas 24. Mēness diena – izglītību un pašizglītību, iepirkumiem, dažā-dām reliģiskām ceremonijām, zīlēšanas salona apmeklējumu. Kaut arī šī Mēness diena skaitās piemērota ceļojumiem, diena nebūtu tiem pārāk piemērota, jo iespējami dabas stihiju izsaukti nelaimes gadījumi, arī ikdienas dzīvē ar uguni un ūdeni šajā gadījumā vajadzētu būt uzmanīgākiem.

Protams, jāņem vērā, ka attiecīgais pareģojums darbojas laika posmā no viena saullēkta līdz otram, tātad arī naktī uz nākamo dienu.

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+