Viedokļi
Aptaujas

Vai jau esat informēti par jauno izglītības saturu pirmsskolā?3


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Timurs Subhankulovs

Silvija Bērziņa, Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja: “Mēs zinām, ka skolās un pirmsskolās Latvijā paredzēts sākt pakāpenisku pāreju uz pilnīgotu mācību saturu un tam atbilstošu jaunu mācīšanas pieeju, taču šobrīd galīgās informācijas mums vēl nav. Bet mēs nesēžam, rokas klēpī salikuši, visu laiku sekojam līdzi jaunajam un atbalstām pārmaiņas. Es par bērnudārza audzinātāju esmu nostrādājusi 16 gadus, par iestādes vadītāju – 12 gadus. Visu laiku cenšamies ieviest ko jaunu, meklēt atbildes, piemēram, veicot pētniecisko darbu “Rosinošas mācību vides nozīme bērnu lasītmācīšanā un rakstītmācīšanā”.

 

Sarmīte Ludviga, Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu pagasta pamatskolas pirmsskolas skolotāja: “Esam gandarīti, ka jaunajās pārmaiņās mācību saturā, kas lielā mērā balstītas uz rotaļdarbības mācīšanas formu, esam devuši arī savu artavu, piedaloties pedagogu aptaujās. Jo mēs arvien strādājam radoši, izmēģinām visu jauno, lai sekmētu zināšanu apguvi, pilnveidotu valodu, attīstītu fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes. Bērni ir atraktīvi, zinoši, īpaši tehnoloģijās. Bet dzīve rāda, ka ļoti svarīgi ir ieaudzināt mazuļos saprotošu attieksmi, atbildību, kritisku domāšanu, turklāt nevis kritizēšanas dēļ, bet gan dziļākas sapratnes un labākas darīšanas dēļ. Tikko putnu dienās pamatīgi iepazinām gan labāk pazīstamos putnus stārķi, strazdu, zīlīti, gan mazāk zināmos – sīli, dzilnu, griezi, svīri un citus. Gājām dabā, viesojāmies lauku sētās, pētījām internetā, atveidojām plastilīnā, bērni mācījās pareizi uzrakstīt putnu nosaukumus.”

 

Inese, bērnudārza audzinātāja Ogrē un Rīgā: “Nupat piedalījos kursos par bērnu kompetenču attīstīšanu, maijā mācīšanos turpināšu. Daudz ko no tā, ko lektori stāsta, es savā praksē jau daru. Vienkāršs piemērs. Bērns it kā zina, kas ir koks. Bet kas ir zars, skara, pumpurs, gadu gredzeni? Viena lieta mācīt pēc attēliem, pavisam cita – iet dabā. Pašiem redzēt, aptaustīt, pasmaržot, sajust, just arī atbildību par dabu.”

 

LA.lv