Latvijā
Sabiedrība

Finansiāli atbalstīs 56 diasporas skolas2

Foto LETA

Latviešu valodas aģentūras (LVA) nodrošinātu finansiālo atbalstu šogad saņems 56 diasporas skolas, aģentūru LETA informēja LVA.

LVA finansējumu nodrošina no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”. 56 skolas kopumā saņems 108 400 eiro, kas divas reizes vairāk nekā pagājušajā gadā.

Finansējums šogad ir piešķirts visām skolām, kas tam bija pieteikušās, proti, 35 latviešu nedēļas nogales skolām Eiropā, tajā skaitā Gruzijā, kā arī 21 latviešu nedēļas nogales skolai un vasaras vidusskolai ASV, Austrālijā, Kanādā un Turcijā.

Šīm skolām finansējumu administrē divi Latviešu valodas aģentūras sadarbības partneri – Eiropas Latviešu apvienība (finansējums Eiropas diasporas skolām ir 76 000 eiro) un Pasaules Brīvo latviešu apvienība (finansējums diasporas skolām ārpus Eiropas ir 32 400 eiro). Katrai no šī organizācijām ir izveidota sava finansējuma saņēmēju atlases komisija. Visi komisiju lēmumi ir saskaņoti ar Latviešu valodas aģentūru.

Lielāko finansējumu, proti, 5754 eiro saņems Stokholmas Latviešu skola Zviedrijā. Lielbritānijā 4282 eiro saņems Londonas Latviešu skola, bet 4058 eiro saņems Pīterboro latviešu skola “Pūcītes akadēmija”, savukārt 3840 eiro tiks piešķirti Dublinas latviešu skolai “Saulgriezīte” Īrijā. Vairāk nekā 2000 eiro finansējumu saņems kopumā 17 izglītības iestādes.

Pamatā finansējums ir pieprasīts telpu īres, bērnu apdrošināšanas, mācību līdzekļu, materiālu un kancelejas preču iegādei, kā arī skolotāju ceļa izdevumu segšanai no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, izmantojot sabiedrisko transportu. Individuālos gadījumos finansējums ir piešķirts arī tehniskā aprīkojuma iegādei, skolu telpu remontam un citiem mērķiem.

Nosakot finansējuma apmēru Eiropas diasporas skolām, tika ņemts vērā skolēnu skaits katrā skolā. Pilnīgi visām skolām Eiropā, kas atbilda nedēļas nogales skolu prasībām, telpu īres un apdrošināšanas izmaksas, kas ir būtiskākās no skolu vajadzībām, tika kompensētas pilnā apmērā.

Finansējuma saņemšanai Eiropas diasporas skolām noteikti vairāki kritēriji. Lai saņemtu finansējumu, skolas mērķim jāatbilst diasporas nedēļas nogales skolu koncepcijai – saglabāt un uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un kultūru. Tāpat skolai jādarbojas jau vismaz 12 mēnešus, un tai jābūt ar mācību programmu, kurā iekļauta arī latviešu valodas apguve.

Vienlaikus nepieciešams, lai skolu regulāri apmeklētu vismaz desmit bērni vecumā līdz 18 gadiem, skolā būtu pieejams skolēnu saraksts un tiktu veikta apmeklējumu uzskaite, skolai būtu noslēgti līgumi vai vienošanās ar vecākiem, būtu izveidota un darbotos skolas padome, kurā ir vismaz viens vecāku pārstāvis un skolai nebūtu nenokārtotu saistību pret LVA.

LVA ir IZM pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde. Tās darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas valsts valodas un Eiropas savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Viena no LVA funkcijām ir sniegt atbalstu latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā. Finansējums latviešu diasporas skolām ir pieejams no 2013.gada.

LA.lv