Literatūra

Imants Ziedonis, «Es ieeju sevī»0

Māksliniece Laura Sileniece. “Jumava”, 
152 lpp.

Pēcvārdā rakstot par Imantu Ziedoni, teātra zinātniece Silvija Radzobe konstatē: “Īstenībā viņa dzejoļi īsti dzīvo tikai divu elementu kopsalikumā – pirmais (elements) ir dzejas objektīvās poētiskās vērtības, otrais – izaicinošā pozīcija, varbūt var teikt arī – poza attiecībā pret lasītāju/ klausītāju…” Padomju laika paaudzēm krājums “Es ieeju sevī” ir ne tikai pazīstams, bet, iespējams, lielā mērā vēl aizvien pēc atmiņas lasāms. Laba iespēja jauniešiem saprast savu vecāku paaudzi…

 

LA.lv