Karikatūra
Ēriks Ošs. Jaunais laulību solījums

Aģentūra LETA ziņo, ka 2018. gadā audzis Ozolnieku novadā salaulājušos pensionāru skaits, ko novadā skaidro ar iespēju saņemt pusi no mūžībā aizgājušā laulātā pensijas. Pērn vecākais līgavainis novadā bijis 81 gadu vecs, gadu ziņā bagātākā līgava laulību slēgusi 78 gadu vecumā. No šā gada janvāra stājas spēkā likuma norma, ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam uz 12 mēnešiem piešķir 50% pabalstu no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas.