Latvijā
Novados

Kas pērn paveikts Valmierā par 6 miljoniem eiro0


Cempu aplis Valmierā
Cempu aplis Valmierā
Foto -Armands Miķelsons

Pagājušajā gadā Valmieras pilsētas pašvaldība daļu tās budžeta ieguldīja transporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošanā – tika pabeigta, turpināta un uzsākta vairāku nozīmīgu infrastruktūru pārbūve, atjaunošana vai būvniecība, kopā ieguldot 6,93 miljonus eiro, portālu LA.lv informēja Valmieras pašvaldība.

28.septembrī ekspluatācijā pēc pārbūves tika pieņemtas Cempu un Paula Valdena ielas, kuru pārbūve ir ieguldījums komercdarbības attīstībā Valmierā. Cempu iela ir nozīmīgs transporta “koridors” uzņēmējiem, kas darbojas gan pilsētā, gan aiz tās robežām. Savukārt Paula Valdena iela kalpo kā funkcionāls pilsētas savienojums ar industriālo teritoriju. 2016.gadā uzsākto būvdarbu laikā tika īstenota Cempu un Paula Valdena ielu konstruktīvo kārtu pārbūve, paaugstināta to nestspēja. Uz brauktuves tika ieklātas jaunas asfaltbetona kārtas. Tika izbūvētas ietves un veloceliņi gājēju un velobraucēju drošībai, kā arī veikta ielu apgaismojuma un lietus kanalizācijas izbūve. Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve tika realizēta projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai” ietvaros. Pārbūves izmaksas – 3,6 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2,85 miljoni eiro.

2017.gada septembrī ekspluatācijā tika pieņemta arī pārbūvētā Georga Apiņa iela. Tika pārbūvēts ielas posms starp Rubenes un Beātes ielām. Lai atrisinātu piekļuves problēmas piegulošajiem īpašumiem un blakus esošajam tirdzniecības centram, krustojumā ar Beātes ielu Georga Apiņa ielai tika paaugstināts līmenis attiecībā pret apkārtējo reljefu un tika pārbūvēts arī Beātes ielas posms starp Kārļa Baumaņa un Andreja Upīša ielām. Pārbūves laikā tika veikta nepieciešamo apakšzemes inženierkomunikāciju nomaiņa. Ielas malā daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pusē tika izbūvētas 54 autostāvvietas. Visā ielas posmā ir atjaunots esošais apgaismojums, uzstādot enerģiju taupošus LED tipa gaismekļus. Pārbūvētajā ielas posmā pilnībā tika atjaunots gan asfaltbetona segums, gan ielas nesošā konstruktīvā kārta. Georga Apiņa ielas pārbūve izmaksāja 1,28 miljoni eiro.

2017.gadā tika pabeigta arī Vecpuišu parka pārbūves pirmā un otrā kārta. Darbi tika uzsākti 2016.gadā, un parkā ir veikta tā centrālās daļas reljefa pārbūve, atjaunota lietus ūdens kanalizācijas sistēma, celiņu sistēma, uzstādīti soliņi, laternas, videonovērošana. Turpinās parka apzaļumošana. Rudenī pabeigta arī publiskās tualetes būvniecība. Pateicoties Rietumu bankas labdarības fonda finansējumam, parkā uzstādīts arī dzeramā ūdens brīvkrāns. Tuvāko gadu laikā parku paredzēts papildināt arī ar atbilstošiem vides objektiem. Vecpuišu parka pārbūve izmaksāja 609 547 eiro, tai skaitā arī 68 000 eiro 2016.gada valsts mērķdotācija pašvaldību pasākumiem un 1000 eiro Rietumu bankas labdarības fonda finansējums.

Attīstot pilsētas rekreācijas infrastruktūru, 2017.gadā Atpūtas parkā ir veikts mežaudžu stāvokļa izvērtējums, nosakot prasības mežparka izveidošanai, apsaimniekošanai un aizsardzībai, kā arī izveidotas jaunas atpūtas vietas Atpūtas parka mežā. Gaujas labā krasta posmam starp Vanšu tiltu un Kazu krācēm 0,8 ha platībā tika sakopti un no traucējoša apauguma attīrīti Gaujas krasti un izveidotas četras labiekārtotas atpūtas vietas, atjaunotas meža takas. Šo darbu kopējās izmaksas bija 18 090 EUR, tajā skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 12 120 eiro. Tāpat tika asfaltēts arī Atpūtas parka galvenais celiņš (47 570 eiro).

Lai uzlabotu stāvlaukumu pieejamību pilsētā, 2017.gadā Valmierā ir izbūvēti trīs automašīnu stāvlaukumi – Zvaigžņu ielā 7 (52 vietas), Andreja Upīša ielā 2 (27 vietas) un Leona Paegles ielā 20 (6 vietas). Pretī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai esošā stāvlaukuma Zvaigžņu ielā 7 būvniecība izmaksāja 115 362 eiro. Stāvlaukums Andreja Upīša ielā 2 pie Vecpuišu parka izmaksāja 65 845 eiro. Stāvlaukums Leona Paegles ielā 20 – 31 239 eiro.

2017.gadā tika noasfaltēts arī grantētais Smiltenes ielas posms gar pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzīte”. Pie bērnudārza un daudzdzīvokļu mājām tika izbūvētas arī automašīnu stāvvietas. Šīs pārbūves ietvaros virsmas segums nomainīts arī Ūdens ielas posmam. Smiltenes ielas pārbūves kopējās izmaksas bija 403 257 eiro.
Tika veikts arī Voldemāra Baloža ielas posma remonts. Tur no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa ielai tika nomainītas visas esošās apakšzemes komunikācijas. Kur tas bija nepieciešams, SIA “Valmieras ūdens” nodrošināja ūdensvada un kanalizācijas cauruļu nomaiņu. Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldība finansēja lietusūdens kanalizācijas izbūvi un visā ielas platumā asfaltbetona virskārtas ieklāšanu. Voldemāra Baloža ielas pārbūve Valmieras pilsētas pašvaldībai izmaksāja 90 455 eiro.

Uzlabojot gājēju ērtības, vairākos posmos pilsētā ir veikti arī gājēju ietvju remonti 2017.gadā tika atjaunotas ietves astoņos dažāda garuma posmos Diakonāta, Eduarda Lācera, Beātes un Rūpniecības ielās. Arī Siguldas, Rubenes un Kārļa Baumaņa ielu posmos. Ietvju remontu kopējās izmaksas 2017.gadā bija 36 661 eiro. Jāpiebilst, ka ietves tika atjaunotas un no jauna izbūvētas posmos, kur notika ielu remonti. No jauna izbūvētos gājēju ietvju/ veloceliņu posmos ir iestrādāts cilvēkiem ar redzes problēmām piemērots bruģa segums. Tā ir, piemēram, ietve Georga Apiņa ielā, no jauna izbūvētās – Cempu un Paula Valdena ielas ietves.

2017.gadā no Senču ielas pa Ainažu un Dzegu ielām, aptverot Dakstiņu, Ķieģeļu, Mālu un Sporta ielas, tika izbūvēts slēgta tipa meliorācijas kolektors. Tam paredzētas arī perspektīvas lietus kanalizācijas pieslēguma vietas. Savākto ūdeni kolektors novada Ģīmes upītē. Kolektora izbūve izmaksāja 313 340 eiro.

Uzlabojot ielu kvalitāti, cieto virsmas segumu 2017.gadā ieguva arī grantētais Beverīnas ielas posms, kā arī tika atjaunoti asfaltētie ielu posmi Rubenes ielā, Beverīnas ielā, Austrumu ielā, Rīgas ielā, tai skaitā arī centra rotācijas aplī. Tika uzsākta grantētā Vadu ielas posma pārbūve un automašīnu stāvvietu izbūve pie Valmieras tehnikuma, kā arī Ķieģeļu ielas būvniecība gar jaunajiem daudzdzīvokļu īres namiem. Šo ielu būvniecību paredzēts pabeigt 2018.gadā.

LA.lv