Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 27. decembrī 0


Dzelzceļa tilts 1919. gadā.
Dzelzceļa tilts 1919. gadā.
Dzelzceļa tilts 1919. gadā.

Rīgas Latviešu Avīze 

Atmiņas no Rīgas dzelzceļa tiltu uzspridzināšanas. Kad krievu karaspēks 3. septembrī Rīgu atstāja un abus tiltus saspridzināja, uz kādas vecā dzelzceļa nesabojātās daļas skraidīja apkārt liels skaists sarkans suns ar baltiem raibumiem, savā bezizejas stāvoklī uztraukti riedams. Drīz viņš žēli noskatījās uz malā stāvošo publiku, it kā no tās glābiņu sagaidīdams, drīz tuvojās grīdas malai un taisījās no bīstamā augstuma ūdenī lēkt, bet nekad neuzdrošinājās, drīz palika uz vietas stāvot un aizgrābjoši kaucot. Tikpat nemierīgs bija nelaimīgais kustonis visu cauru otro dienu. Trešajā un ceturtajā dienā balss bija apklususi, kustības spēja zuduse un kamolā saritinājies viņš it kā nobeidzies gulēja savā zināmā vietā, pēc ilgākiem atpūtas brīžiem galvu bezspēcīgi paceldams. Tikai piektajā dienā, kad uz tilta daļas parādījās pirmie strādnieki, izmisušo kustoni izglāba no bada nāves.

LA.lv