Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1919. gada 21. februārī0

Foto – Shutterstock

Strādnieku Avīze

Ap likumu ar līkumu. Vācu “kreisamta” laikā Grobiņas apriņķī no sviesta nodokļa bij atsvabināti vienas govs īpašnieki. Pie vairāk govīm šis nodoklis pieauga progresīvi. Bez tam viena govs un viens zirgs bija atsvabināti no biežajām rekvizīcijām. Ar nolūku atsvabināties no sviesta nodokļa un lopu rekvizīcijām vairāk govu un zirgu īpašnieki norakstīja savus pārējos lopus šādiem tādiem ļaudīm. Tagad, kur sviesta nodoklis un lopu rekvizīcijas atkrituši, lopu norakstītāji sākuši tos prasīt atpakaļ, ko viņiem saņēmēji daudzos gadījumos kā “savu īpašumu” liedzas atdot. Iz pieminētām govju un zirgu norakstīšanām tagad attīstījusies vesela virkne prāvu.

LA.lv