×
Mobilā versija
Brīdinājums +18°C
Līga
Sestdiena, 23. jūnijs, 2018
26. oktobris, 2017
Drukāt

“Latviešiem jābūt atvērtākiem”. Saruna ar krievu dzīvesstāstu Latvijā pētnieci Nadeždu Pazuhinu (11)

Foto - Karīna MiezājaFoto - Karīna Miezāja

Nadežda Pazuhina

“Piederēt un atšķirties. Romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā” – tā sauc autoru kolektīva uzrakstīto grāmatu, ko nesen atvēra Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā (FSI). Zinātniskā redaktore Vieda Skultāne teic, ka “pārvarēt robežu starp etniskām atšķirībām centāmies, iesaistot grupā krieviski runājošas pētnieces”. Ar vienu no viņām – FSI pētnieci NADEŽDU PAZUHINU – saruna par dažādu paaudžu cilvēku piederības sajūtu Latvijai.

 

Pētījuma nolūks bija interese par krievu minoritāti Latvijā. Cik daudzi no viņiem jūtas piederīgi Latvijai?

Nadežda Pazuhina: Lai saglabātu sociālo atmiņu, Filosofijas un socioloģijas institūts jau deviņdesmitajos gados sāka ierakstīt dzīvesstāstus, un ir jau sakrāts diezgan liels arhīvs. Mūsu projektā tika nolemts aprunāties arī ar krieviem un romiem. Nolūks bija pētīt nevis vispār kopienu, bet ieklausīties indivīdā – ko cilvēks stāsta par savu dzīvi, par savām sāpēm. Uzklausījām dažādas paaudzes – sākot no pagājušajā gadsimta 20. gados dzimušajiem līdz 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā dzimušajiem. Un eksperimenta veidā aptaujājām arī cilvēkus 25 – 30 gadu vecumā.

Starp dažādām paaudzēm ir ļoti liela atšķirība. Loti smagi ar iedzīvošanos ir tai paaudzei, kas te nokļuva pēc Otrā pasaules kara. Piemēram, Baltkrievijā dzimusī intervējamā atceras, ka pēc tuvinieku nāves nokļuvusi bērnunamā Vitebskā, bet vēlāk kopā ar meitenēm no klases 1950. gadā atsūtīta uz Rīgu mācīties arodskolā. Latvijā nerunāja krieviski, tāpēc viņas domājušas, ka nokļuvušas pie vāciešiem, un mukušas uz Pleskavu. Tad skolotāja bija pateikusi: “Nē, tā ir mūsu dzimtene, un tagad jūsu mājas ir tur.” Viņu stāstos redzam, kā cilvēks cīnās par savu vietu sabiedrībā, un tur galvenais pat nebija valodas vai mentalitātes atšķirības, bet sociālā pieredze – kā cilvēks no bērnunama mēģina iekļauties sabiedrībā.

Ir arī stāsts par ģimeni, kur tēvs pēc kara vēlējies atgriezties savās mājās Pleskavā, bet māju vairs nebija. Tad viņš kopā ar ģimeni devies tur, kur bija darbs, – uz Latviju. Karš bija radījis sāpes, brūces, bet bija jādzīvo tālāk. Šīs domas cilvēkiem joprojām saglabājas – pat tad, ja kaut kas šķiet nesaprotams vai svešs, ir jāsadzīvo.

 

Jautāju ar domu, kā šie cilvēki tagad jūtas piederīgi Latvijas valstij, nevis Latvijas PSR teritorijai, kas te bija padomju laikos.

Domāju, ka sievietes, kuru dzīvesstāstus uzklausīju, tā nedala. Netiek apcerēts, ka viņas būtu nokļuvušas kādā citā “dimensijā”. Drīzāk mainās apstākļi, situācija. Tas šai paaudzei ir raksturīgi – tā visu laiku pielāgojas situācijai, apstākļiem. Tas drīzāk nav politiskais līmenis, bet sociālais: mainījās vide, pēkšņi bija problēmas ar darba vietām un bija jārisina kaut kas saistībā ar dokumentiem.

Ļoti bieži intervijās cilvēki it kā taisnojas, ka viņi nerunā latviski, taču piebilst, ka neviens ar viņiem latviski nav runājis. Tagad ir jākomunicē latviski un dažiem tā vairs nav komforta zona.

 

Vai dzīvesstāstos jums bija arī kas pārsteidzošs?

Man vistuvākā ir paaudze, kas dzimusi 60. gadu beigās un 70. gados. Daži ar ļoti lielu sajūsmu uztvēra 90. gadus. Manai paaudzei bija ļoti liela iedvesma, jo pārmaiņas nāca kopā ar idejām par brīvību, demokrātiju, jaunām vērtībām, atvēršanos (pasaulei), un iepriekšējās ideoloģizētās, kontrolējošās sistēmas beigām. Viņi nebija tie, kas vēlējās, lai saglabātos padomju režīms. Daudzi atzīst, ka nebija pārsteigti par to, kā sabruka Padomju Savienība, viņi to bija gaidījuši. Taču pēc laika nāca vilšanās un viņi nevarēja identificēties ar to, kas oficiālajos vēstījumos tiek stāstīts.

 

Lūdzu, konkretizējiet!

Zaudējuma sajūta bija saistīta ar pozīcijas zaudēšanu. Bet piederības sajūta veidojas no attieksmes. Cilvēki reaģēja uz to, kas skanēja politiskajā retorikā. Tas stāsts bija par pilsonību un par naturalizācijas kvotām, piemēram, tiem, kam vecāki šeit bija iebraukuši 60. gados un kas paši jau šeit dzimuši. Vēlāk kvotas tika atceltas, tomēr šo pieredzi atceras.

 

Bieži izskan arī, ka esot bijis kaut kāds aizvainojums.

Aizvainojums ir, ka uz tevi skatās nevis kā uz pilsoni, bet kā uz etniskās grupas pārstāvi. Kad saka “krievu kaimiņi” vai “latviešu kaimiņi”, tas nozīmē, ka mēs joprojām dzīvojam etniskajās robežās. Bet ne visi tie, kuri runā krieviski, ir krievi. Tas ir ļoti sarežģīti. Bieži saka arī “krievu laikos”. Kuri bija tie “krievu laiki”? Bija “padomju laiki”. Padomju laikos tie paši krievi arī ļoti cieta. Cik daudz bija represēto to Latvijas krievu vidū, kuri šeit dzīvoja līdz 1940. gadam!

 

Bet vai šie cilvēki vēlējās kaut ko zināt par Latvijas vēsturi un izprast, kāpēc, piemēram, netika piešķirta automātiski Latvijas pilsonība visiem, kāpēc bija tādas kvotas?

Interese par Latvijas vēsturi un kaut kādām kopsakarībām ir, un cilvēki lasa. Oficiālajā versijā viņi meklē gan to, kas saskan ar viņu priekšstatu, gan to, kas nesaskan un ar ko viņu pieredze konfrontē.

 

Latvijas teritorijā pēc Otrā pasaules kara uzņēma tik daudz migrantu (piemēram, dokumentu krājumā “Migranti Latvijā” teikts, ka laikā no 1959. gada līdz 1969. gadam Latvijā ik gadus ieradās un uz dzīvi palika 14,3 tūkstoši, no 1970. līdz 1978. gadam – 11,6 tūkstoši, 1979. – 1988. gadā – 41,9 tūkstoši), latviešu īpatsvars dramatiski samazinājās.

Deviņdesmitajos gados netika skaidrots, kas ir Latvijas valsts pēctecība. Lielā mērā cilvēki uztvēra, ka notikusi Latvijas neatkarības pasludināšana. Latviešiem bija atmiņas par Latvijas Republiku 20. – 30. gados, un tādas bija arī tiem vietējiem Latvijas krieviem, kuri te dzīvoja pirms 1940. gada. Bet kurš to stāstīja padomju laikā? Neviens… Latviski 90. gados un vēlāk parādījās pētījumi un arī grāmatas, taču krieviski tādu vēl nebija. Tajā laikā pietrūka izpratnes, arī pašiem krieviem, ka šīs grāmatas vajadzētu tulkot. Krievi, kuri šeit nokļuva piecdesmitajos gados, vēl satika to paaudzi, kura šeit bija dzīvojusi pirms kara un kurai bija cita pieredze. Bet tiem, kuri iebrauca jaunajos mikrorajonos septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, nebija šādas izpratnes un neviens arī nepūlējās viņiem ko īpaši skaidrot. Tikai pieprasīja: “Jums jābūt lojāliem!” Jā, jābūt lojāliem, bet šai izpratnei jābūt uz kaut ko balstītai. Grāmatas krieviski iznāca pēc 2000. gada, bet tas bija jau drusku par vēlu.

 

Kāds ir jūsu viedoklis par Valsts prezidenta ierosināto un Saeimas noraidīto likumprojektu, ka no nākamā gada vidus beigt piešķirt nepilsoņa statusu jaundzimušajiem?

Piedāvājums ir ļoti prātīgs, racionāls un atbalstāms. Man šķiet, ka šobrīd tā ir politiskā spēle, izdevīga, lai rosinātu diskusijas, lai varētu parunāt arī par šādiem jautājumiem, ne tikai par nākamā gada budžetu, ministru darbu u. tml. Svarīgs ir politiskais aspekts – lai nepilsonības institūts vairs turpmāk netiktu uzturēts.

 

Bet kāpēc paši vecāki neizsaka savu gribu pēc Latvijas pilsonības bērna reģistrācijas brīdī? Tas it kā ir ļoti vienkārši – tikai jāievelk ķeksītis.

Vecāks drīkst izvēlēties jaundzimušajam Latvijas pilsonību? Tādā gadījumā varbūt arī mediji to visu ne sevišķi korekti aplūko, jo radies iespaids, ka nav šīs opcijas – izvēlēties Latvijas pilsonību.

 

Mediji, kas uzrunā auditoriju krievu valodā?

Es maz sekoju krievu medijiem, bet man ir izveidojies tāds priekšstats – ja jaundzimušajam Latvijas pilsonību nepiešķir automātiski, tad vēlāk viņš to varēs iegūt tikai naturalizācijas ceļā. Es ceru, ka cilvēkiem kāds skaidro to, ko jūs minējāt.

 

Viens no “LA” lasītājiem, zvanot redakcijai, sacīja tā: ja nākamgad pie tā sauktā Uzvaras pieminekļa 9. maiju svinēs tikpat plaši kā šogad, tad kā gan mēs varēsim mierīgu sirdi svinēt 18. novembrī Valsts simtgadi? Ja tik daudzi valsts iedzīvotāji svin datumu, kad sākās Latvijas trešā okupācija!

Šo pozīciju es saprotu, taču jāpadomā par diviem aspektiem. Starp tiem, kuri svinēs Latvijas simtgadi, būs arī tie, kuri 9. maijā gājuši pie Uzvaras pieminekļa. Cik daudz viņu ir, nezinu. Bet nav tā, ka šiem cilvēkiem galvā būtu pretruna. Nē, viņi ir šeit un jūtas piederīgi Latvijai, šai zemei, bet iet pie pieminekļa ne jau tāpēc, ka svinētu okupāciju. Iet arī jaunieši, kuri saņem atmiņas un vērtējumus par vecvectēviem, apstiprinātus ar radinieka autoritāti. Viņiem jau nestāsta: “Mēs okupējām!”

Ne tikai mani vien pierakstītajos dzīvesstāstos pārsteidza, ka stāstījumos par karu gandrīz nekur nesastapām, ka “mēs esam tauta uzvarētāja” – kā parasti tiek pausts oficiālajā diskursā. Nē, cilvēki runā par ciešanām, ko piedzīvoja paši un radinieki. Šis ciešanu motīvs ir ļoti tuvs tai izpratnei, kāda par Otro pasaules karu ir mūsu sabiedrībā kopumā.

Ļoti interesantu domu ir izteicis krievu sociologs, opozicionārs Boriss Dubins: Krievijā kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem sociālā atmiņa vairs nebija ģimenē. Jo 30. gados pēc lielā terora, represijām viena paaudze faktiski bija iznīcināta, bet dzīvi palikušie klusēja un bērniem neko par dzimtu nestāstīja. Sociālo atmiņu pārņēma valsts, tā absorbēja spēju saglabāt ģimenes vēsturi. Pēc Otrā pasaules kara bija palicis maz vīriešu un tēvu paaudzi simbolizēja kara veterāni. Viņi stāstīja atmiņas tādā oficiālajā versijā, kādu no viņiem prasīja.

 

Izglītības un zinātnes ministrija nolēmusi, ka eksāmenus skolēni turpmāk kārtos tikai valsts valodā. Kā jūs uzskatāt, ko šis solis dos? Vajadzētu būt labākām valodas zināšanām. Bet vai valodas zināšanas vien vairos piederības sajūtu Latvijai?

Piederība sajūta ir saistīta ar sociālo, ar kultūras pieredzi, un te nav svarīgi, vai bērns nokārto eksāmenu latviski, krieviski vai angliski. Skolas cenšas sniegt iespēju sajust audzēkņiem savu piederību, sajust sevi šeit mājās, vienotajā sabiedrībā. Varbūt mazākumtautību skolas cenšas to darīt, ne vienmēr zinot, kādi ir ceļi šo mērķu sasniegšanai. Manuprāt, starp tā sauktajām krievu un latviešu skolām ir maz sadarbības. Projektu, kuros tiktos šie jaunieši, ir pārāk maz. Taču šo iespēju vajadzētu izmantot vairāk.

 

Bet joprojām ir jautājums, kāpēc izglītībā turpinās segregācija, kāpēc nav vienotas izglītības sistēmas?

Mums ir arī tādas mazākumtautību skolas kā poļu, ukraiņu, lietuviešu un vēl citas. Taču, ja runājam par kādām problēmām izglītībā, tad dalām: ir latviešu skolas un krievu skolas.

Kāpēc visu laiku runājam tikai par krievu skolām? Vai izglītības sistēma Latvija šobrīd ir gatava tam, ka mācīsies visi kopā latviešu valodā? Vai tam ir gatavi skolotāji, paši bērni – te es nedomāju tikai krievu bērnus? Nezinu. Nesen biju pedagoģiskajos kursos, kur runāja par iekļaujošo vidi. Viens no jautājumiem bija par to, kā mācīsim klasē, ja zinām, ka latviešu valoda ir dzimtā tikai pusei bērnu, bet pārējiem ir ļoti atšķirīgi valodas zināšanu līmeņi. Skaidrs, ka neesam pirmie, kas saskaras ar šo problēmu. Taču ar vienu pavēli – turpmāk visi mācās tikai latviski – tas nav atrisināms. Ir vajadzīgs ļoti liels ieguldījums, ne tikai finansiāls, bet arī cilvēcisks, lai tas izdotos. Nav jau problēmas salikt visus kopā, bet problēma ir, kā tālāk to visu virzīsim, ko un kā mācīsim.

 

Intervijā “Latvijas Avīzei” tautfrontiete Velta Čebotarenoka stāstīja, ka pirms tikšanās mazākumtautību skolā nejauši dzirdējusi divu skolotāju sarunu, ka viena sagatavojusi skolēniem “pareizos jautājumus”, ko uzdot.

Diemžēl. Bet tas neliecina, ka skola vēlas kaut ko sliktu. Tas liecina tikai par to, ka mums ir tik lielas bailes no oficiālās reakcijas – ka varētu kāds aizrādīt, ka tur nepareizi audzina vai ir nepareizā attieksme. Kāpēc neļaut bērniem uzdot nepareizos jautājumus? Baidās ne jau bērni, bet skolotājas. Mums nav jābūt vienādām domām par visu, bet jābūt spējai sarunāties vienam ar otru un spējai sadarboties. Reizēm man ir tāda sajūta, ka ir tik daudz dažādu aizdomu – par nelojalitāti, kaut kādu neuzticību.

Intervijās, par kurām ir runa grāmatā, parādījās arī tas, ka mums ir daudz kas kopīgs, vienojošs. Piemēram, mīlestība pret savām mājām. Tajās taču neviens nedarīs neko sliktu. Problēmas varbūt sākas tad, ja cilvēks nejūtas kā mājās.

 

Mūsu lasītājs Andris Bergfelds, zvanot redakcijai, dalījās pārdomās: ar kaimiņu ģimeni var parunāt par laika apstākļiem, bet par politiku gan nav iespējams runāt. Kaimiņi skatās Krievijas televīziju un aizstāv Krimas okupāciju. Bērni, kuri mācās mazākumtautību skolā, 9. maijā staigā ar Georga lentītēm.

Ar runāšanu par politiku ir ļoti sarežģīti, jo lielākoties cilvēki neizsaka paši savas domas. Ļoti reti kurš ir izpētījis problēmu un formulējis savu viedokli. Lielākoties reproducējam un atražojam to, ko esam dzirdējuši.

Jebkuras politiskās runas ir saistītas ar mediju telpu, un tas ir mediju mērķis – veidot priekšstatu par notikumiem. Ja gribam parādīt un pierādīt, ka nav tikai Krievijas mediju versijas, tad ir jādod vēl kaut kādas alternatīvas. Piemēram, tas, ko mēģina darīt Latvijas Radio4 “Doma laukuma” žurnālisti krievu valodā. Protams, tas ir piliens jūrā, bet viņi cenšas to darīt. Parasti saka – kāpēc krievi neklausās un nelasa ziņas latviešu valodā. Bet, manuprāt, te nav valodas jautājums, ja mēs gribam kaut ko par kopējām vērtībām stāstīt, tad jārunā visās valodās. Arī angliski. Jo arvien vairāk šeit dzīvos cilvēki, kuri nerunās ne latviski, ne krieviski.

 

Ir bijuši dažādi ierosinājumi – savulaik Valsts prezidents Andris Bērziņš un mācītājs Juris Rubenis aicināja pievienoties “Labas gribas manifestam”, politiķe Sarmīte Ēlerte aicināja katru latvieti integrēt vienu krievu.

Ļoti maz ir veiksmīgu integrācijas projektu. Integrācijas (programmas un pasākumi) lielā mērā bija formālas lietas, un tāpēc nav rezultātu. Es domāju, ka latviešiem ir jābūt atvērtākiem. Sastopot citas tautības cilvēku, nav jāsaka, ka viņš neko nesaprot no latviskās dzīvesziņas, bet jāparāda, kas tas ir. Un jābūt gatavam klausīties sarunbiedra teiktajā, kaut arī viņš runātu ar akcentu.

Pievienot komentāru

Komentāri (11)

 1. Lai Pazinas kundze vairāk stāsta krieviem un citiem migrantiem un viņu pēctečiem, kā tikt vaļā no kremļa impēriskā sifilisa, kas tur mājo vēl no Jāņa Briesmīgā laikiem. Kā tas tur ieperinājies. No mongoļiem – tatāriem saķerts.

 2. Lieliskā pētniece iet pa to pašu taciņu, pa kuru iet Saskaņa un mītiņos pret izglītību latviešu valodā bļaujošie – ir viedas pamācības, kas latviešiem būtu jādara un kā jāuzvedas, lai tie daži krievi, kas Latvijā nejauki jūtas, apjaustu lojalitāti šai valstij, bet, kā vienmēr, nav ne vārda par to, ko visos šajos gados nezin kāpēc nav izdarījuši krievi mūsu kopīgajā valstī ar kopīgo valsts valodu. Piedodiet, tas nav objektīvi un vieš aizdomas par tendenciozitāti un vēlmi runāt tikai ierasti ērtajos rakursos.

  Un man nav viegli adekvāti uztvert arī pareizus izteikumus tāda cilvēka tekstā, kuram šķiet normāli pēc 30 neatkarības gadiem pārmest, ka nevarot neņemt vērā, ka ne visi skolotāji esot gatavi pārejai uz latviešu valodu un ka latviešu valodas zināšanas skolā esot dažādas. Kā valsts skolās strādājošie joprojām var nepietiekamā līmenī zināt valsts valodu? Kāpēc tas pārvēršas par pārmetumu Latvijas valstij, nevis tiem, kas joprojām nezina un nav gribējuši spēt? Atkal prasīt mistisku “pārejas” laiku ir, piedodiet, nekaunība. Un – arī latviešu skolās jebkurā klasē jebkurā priekšmetā skolēnu zināšanas ir dažādas, bet tas nenozīmē, ka priekšmetus nemāca. Tāda situācija, kad visi mazākumtautību skolēni absolūti vienādi lieliski zinās latviešu valodu, nebūs nekad. Šāds arguments ir tīra demagoģija. Un šādu argumentu “kājas” aug vienīgi no iedomas, ka vienvalodība Latvijā, kā līdz šim, paliks “uz papīra”, bet faktiski vienmēr un visur līdztekus valsts valodai tomēr līdzās apritē būs arī krievu valoda.

  Otrkārt, iemesls, kāpēc reizēm joprojām “šķībi” skatāmies tieši uz krieviem, nevis citām mazākumtautībām, ir tas, ka vienīgi krievu mazākumtautība mēdz izvirzīt neadekvātas un situācijai neatbilstošas prasības vai pārmetumus. Tie krievi, kas nav ļāvušies gara slinkumam un, ieņemot dažādas aizvainojuma pozas, nav gaidījuši mistiskus “dāvanu komplektus” no valsts un latviešiem, jau sen runā latviski, sen ir sapratuši, ka te ir Latvijas, nevis Krievija, mīl Latviju neapgalvo, ka okupācijas nav bijusi, un pilnībā mūsējie. Turklāt neaizmirsīsim, ka ne visai izcili Latvijā jūtas arī daudzi latvieši. Ideālu valstu nav. Un nav ideālu sabiedrību, kurās visi vienmēr jūtas fantastiski. Tas, kas tiešām ir nepietiekami izdarīts attiecībā uz tieši lojālajiem krieviem – neesam pietiekami skaidri pateikuši, ka viņi ir mūsējie un ka kopā ar šiem krieviem mēs tiešām esam ”mēs”. Tam es piekrītu.

  Treškārt, piekrītu pētniecei, ka padomju okupācijas laikos ļoti cieta arī krievi. Tāpēc pārsteidz dažu krievu īsā atmiņa vai kārtējo reizi – gara slinkums, neiedziļinoties okupācijas laika notikumos, turpinot slavināt padomju režīmu un 9.maijā vicinot padomju simboliku kopā ar slavas vārdiem dižajam Staļinam. Šī dīvainā uzvedība nenovēršami raisa latviešos neizpratni un atsvešinātības sajūtu. Tāpat kā atsvešinātības sajūtu nenovēršami raisa runas, ka krievu minorāti te nepieņem un diskriminē. Aimirsu, kur tas izskanēja, bet formulējums bija precīzs: Latvija, it īpaši Rīga, ir viens no krievu kultūras lielākajiem centriem ārpus Krievijas. Centrs, kurā, kā tika atzīts, pastāv krievu kultūrai ļoti labvēlīgi apstākļi. Tas, kas tiešām aizvaino – ka daļa krievi nav pamanījuši vai nav gribējusi pamanīt, cik izcili apstākļi viņiem kā minoritātei Latvijā ir radīti un tiek nodrošināti pat valstiskā līmenī, nemaz nerunājot par privāto sektoru, kurā gandrīz pilnībā pastāv faktiska divvalodību. Un reizēm diemžēl tiešām rodas sajūta, ka šī labvēlība un lieliskie apstākļi tiek izmantoti nekaunīgos nolūkos – lai pieprasītu vēl un vēl.

 3. aborigens latvietis Atbildēt

  kādiem būt latviešiem – atļaujiet zināt pašiem latviešiem !
  Mēs esam savās mājās, nevis ciemos !
  .
  Baigā attieksme – it kā latviešiem būtu pienākums vilkt iekšā katru garāmgājēju, bet viņi, svoloči, to nedara !

 4. lojāliem nekādu inteegrācijas programmu nevajag, Atbildēt

  viņi automātiski bez lieka trokšņa iekļaujas.
  Boļseviku izdzimteņu integrācija ir noziegums pret latviešiem no varturu puses(kuri paši nav integrējušies, bet pilsonības indulgenci nopirkuši no aldermaņu kantora alkatīgajiem klerkiem).

 5. Ar tiesībām pamācīt no savas sūdu bedres…

 6. Pat nelasīju kārtējo verbālo caureju no krievu puses. Vispirms lai mainās paši

 7. Tāmnieks/luterānis Atbildēt

  Ja Universitātes(!!!) pētniece ir tik “labi” informēta, tad ko lai saka par viņas mazizglītotajiem tautiešiem?! Brīnos, ka LU var atļauties uzturēt (nez’ kādēļ gan?) tāda līmeņa “pētnieces” un ko tā (universitāte) cer sagaidīt no šiem “pētījumiem”?

 8. Šī te pētniece varētu papētīt nopietnāk, kāpēc vismaz visiem man pazīstamajiem latviešiem ir tik nopietna un DZIĻA nepatika pret krieviem, kas nebūt nebalstās tikai kaut kādās iracionālās muļķībās,mentalitātes, temperamenta un dzīvesstila atšķirībās. Uzrakstīšu par divām visai marginālām, bet absolūti patiesām, savas dzīves epizodēm, kas manī iegūlušas uz mūžu, un, kuras es stāstīju saviem bērniem un stāstīšu mazbērniem, komplektā ar visu dzimtas pēckara vēsturi.
  Pasi man bija jāsaņem 1979. gadā. Lieki teikt, ka tā pēeseresijas pase bija krievu valodā, es tik veikli krieviski vēl nerunāju, pasu galdā par kaut ko sastomījos,un tad uz mani sāka bļaut ar epitetiem ,kuru starpā bija arī ņemeckaja dura, nedorazvitaja, sobačij laj (par latviešu valodu) un kas tik vēl ne. Vai es ko tādu savos pusaudzes gadiņos vispār varēju iedomāties, kā bērns var izprovocēt tādu “nesaturēšanu”.
  2011. gada 9. maijā patrāpijos 5. tramvajā: zināmajā pieturvietā iesvempās labi apdzērusies vecene no sešdesmito gadu nabaga nesaprasto grūtdienīšu paaudzes , kurai rokā bija salauztas, saņukātas tulpes, iegāzās sēdeklī tūlīt aiz vadītājas kabīnes. Baurodama “razcvelaļi jabloņi i gruši” apmīzās tā, ka substance pludoja pa tramvaja trepītēm (piedodiet par prastumu). Pēc kāda vīrieša aizrādījuma (pie kam krievu tautības) sākās verbālā defekācija, kuras īsais izklāsts;-sen vajadzēja visus tos gansus apšaut, izsūtīt, bābas sterilizēt, vārdu sakot iztīrīt “našu izkonnuju zeļmu kak mi eto sdelaļi v Kaļiņingrade”.

  • ar mazu labojumu, pareizāk sakot, papildinājumu – nopietna un DZIĻA nepatika pret krieviem ir ne tikai Latvijā un ne tikai latviešiem.

 9. Pētniece kaut ko pētījusi, bet tā pavirši, ja jau pat nezina, ka vecāki var izvēlēties jaundzimušā pilsonību. Un lai necenšas mainīt latvieša mentalitāti, jo mums jau ar krievu “atvērtību” ir pārpārēm gana. Varbūt – pirms aicini citus mainīties – mainies pats!

 10. Visi krievu paraziiti te vilktos ja laistu.pretiigi ka vinjiem krievija nepatiik

Draugiem Facebook Twitter Google+