Latvijā
Sabiedrība

Lielākā pensija Latvijā 19 tūkstoši eiro48

Foto no LA arhīva

Lielākā vecuma pensija Latvijā šobrīd ir 19 tūkstoši eiro, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) statistika.

VSAA, kas piešķir, aprēķina un izmaksā pensijas, informē, ka 2018. gada jūnijā lielākais vecuma pensijas piešķirtais apmērs bija 19,3 tūkstoši eiro.

Labklājības ministrija ir paziņojusi, ka šogad oktobrī ir gaidāma lielākā pensiju indeksācija pēdējo gadu laikā un šogad pirmo reizi tiks ņemts vērā arī darba stāžs. Indeksācijas rezultātā pensija var pieaugt līdz 27 eiro un šādu maksimālo summu saņems 13% pensionāru. Vidējais pieaugums būšot 18,27 eiro.

Vidēji 18, bet cik katrs?

Kā informē ministrija, 1.oktobrī tiks indeksētas pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro. Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas apmērs, ja tas nepārsniedz 382 eiro, kas ir 79% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem. Savukārt tām pensijām, kuras ir lielākas par 382 eiro, kādu Latvijā ir 14% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem, indeksēs daļu no piešķirtās summas – 382 eiro.

Izņēmums ir politiski represētās personas, personas ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs. Tie ir 7% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem.

Lielāko pieaugumu pie pensijas saņems tie cilvēki, kuru apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu un pensija pārsniedz 382 eiro apmēru. No visiem vecuma pensijas saņēmējiem šādu cilvēku ir 13%.

Cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem (11% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem) pensija vidēji palielināsies par 8,22 eiro (izņemot pensijas, kas piešķirtas par kaitīgu un smagu darbu), ar apdrošināšanas stāžu no 30 līdz 39 gadiem (42% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem) – par 15,71 eiro, ar apdrošināšanas stāžu 40 un vairāk gadu (17% no visiem vecuma pensijas saņēmējiem) – par 22,91 eiro.

Vai mazie pensiju saņēmēji saņems vairāk?

Esošā pensiju indeksācijas kārtība nodrošina personām ar maziem ienākumiem visas pensijas indeksāciju, savukārt personām ar salīdzinoši lieliem ienākumiem – daļu pensijas indeksāciju. Līdz ar to nelielās pensijas tiek pilnīgā pasargātas no inflācijas ietekmes, savukārt lielās pensijas – tikai daļa no to apmēra, atbild LM, vai mazāko pensiju saņēmēji saņem lielāku summu.

“Nav korekti spriest par mazāko un lielāko vecuma pensijas apmēra pieaugumu, jo tas notiek vairāku savā starpā nesalīdzināmu faktoru dēļ. Ja 2017. gada jūnijā vecuma pensija piešķirta tikai saskaņā ar Latvijas likumdošanu, tās mazākais apmērs ir 70,43 eiro. Ja gada laikā vienīgais apmēra pieaugums bija sakarā ar pensiju indeksāciju, tad tās apmērs pieauga par 3 eiro,” tā savukārt atbild VSAA, vai trūcīgāko senioru rocība Latvijā kļūst lielāka, bet lielie pensiju saņēmēji iegūst salīdzinoši mazāk.

Saistītie raksti

Vecuma pensiju ar piemaksu no 200 līdz 300 eiro mēnesī saņem 47% senioru, no 300 līdz 500 saņem 33%. Lielāku vecuma pensiju par 1500 eiro Latvijā saņem 2091 seniors.

Arī 2016. gadā Latvijā lielākā pensija bija 19 tūkstoši eiro un, kā liecina statistika, divu gadu laikā nevienam lielāka vecuma pensija nav tikusu aprēķināta.

LA.lv