×
Mobilā versija
Brīdinājums +14.5°C
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Piektdiena, 22. jūnijs, 2018
18. augusts, 2014
Drukāt

Par katru kopā nodzīvoto gadu – dāvanā daļa no mājas. Vai iespējama šāda vienošanās? (1)

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Dzīvoju kopā ar savu draugu norvēģi, bet attiecības neesam oficiāli reģistrējuši. Viņš šovasar Latvijā nopircis zemi un māju, kurā mēs turpmāk dzīvosim. Draugs gribētu ar mani noslēgt līgumu, ka par katru kopā nodzīvoto gadu viņš dāvina nelielu daļu no mājas, kamēr katram no mums piederēs 50 procentu. Vai iespējams noslēgt šādu vienošanos? Vēl viņš uzstāj, lai līgumā būtu ierakstīts, ka neesam laulāti. 
AGNESE L. CĒSU NOVADĀ?

Jurists Aleksandrs Čičerins skaidro, ka Latvijas likumdošana diemžēl neparedz šāda veida līgumus. Ja jūs plānotu reģistrēt kopdzīvi, attiecīgus nosacījumus varētu paredzēt laulības līgumā, kuru varat noslēgt arī pirms precēšanās, bet spēkā tas stātos tikai pēc laulības noslēgšanas. Ja savas attiecības oficiāli reģistrēt nevēlaties, varat noslēgt ar draugu mājas pārvaldīšanas līgumu. To, ka dzīvojat faktiskā kopdzīvē, varat norādīt līguma ievaddaļā (daļā, kurā minēts līdzēju vārds, uzvārds u.c. dati).

Pārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, ciktāl tās neregulē Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, piemēro Civillikuma noteikumus par pilnvarojuma līgumu. Taču pārvaldīšanas līgumā jānorāda vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

• līdzēji;

• dzīvojamās mājas adrese, kurā jāveic pārvaldīšanas uzdevums;

• pārvaldniekam uzdotās obligāti veicamās darbības, tostarp dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu uzskaitījums (mājas sanitārā apkope, siltumenerģijas, arī dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, elektroenerģijas nodrošināšana, mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts, energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana u.c.);

• citas pārvaldniekam uzdotās prasības, piemēram, zāliena pļaušana, kritušo lapu novākšana u.tml. (likumā precizēts, ka citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstīgi dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai, pie tām pieder ar mājas uzlabošanu, attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības);

• termiņi un kārtība, kādā jāsniedz pārskats par pārvaldīšanas uzdevuma izpildi, tostarp pārskats par pārvaldnieka rīcībā nodoto finanšu līdzekļu izlietojumu;

• jautājumi, kuros dzīvojamās mājas īpašnieks pilnvarojis pārvaldnieku pieņemt lēmumus viņa vietā, slēgt līgumus viņa vietā, kā arī veikt un saņemt maksājumus, pārstāvēt dzīvojamās mājas īpašnieku tiesā;

• ar pārvaldīšanu saistīto obligāto un citu papildu izdevumu apmērs, to noteikšanas un maksāšanas kārtība, kā arī atlīdzība par pārvaldīšanu, ja līdzēji par tādu vienojas.

Konkrētajā gadījuma varat vienoties, ka jūsu draugs, atlīdzinot par mājas pārvaldīšanu, apņemas katra gada beigās, piemēram līdz 31. decembrim, noslēgt ar jums dāvinājuma līgumu par noteiktas mājas daļas dāvinājumu. Ja viņš šo punktu neievēro un atsakās noslēgt dāvinājuma līgumu, var paredzēt līgumsodu attiecīgās mājas daļas vērtības apmērā. Tāpat līgumā obligāti jānorāda, kurš no jums un kādā apmērā apmaksā mājas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus.

Pārvaldīšanas līgumā vēl jāietver noteikumi, kas reglamentē ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas sniegšanu valsts un pašvaldības iestādēm; pārpilnvarojuma apjoms, ja līdzēji vienojas par pārvaldīšanas uzdevuma tālāku nodošanu; līguma un visu saistību grozīšanas, izbeigšanas kārtība un līguma termiņš. Rakstiski jāfiksē arī pārvaldnieka atbildības apjoms un spēkā stāšanās brīdis.

SVARĪGI


Viendzīvokļa mājas pārvaldītājam nav nepieciešams profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Pievienot komentāru

Komentāri (1)

  1. P.s.tāds sikums, ja dāvnātājs nav nedz tēvs nedz virs, nedz cts tuvs radinieks tad dāvnājums tiek aplkts ar iedzvotāju ienakuma nodokli.Taču kopumā tas izklausas pec legalas prostitucjas.Tas ir – vena puse snedz pakalpojumus un otra puse par to norēķinās ar materialam vertibam.

Draugiem Facebook Twitter Google+