Tehnika
Auto un moto

Sods par auto vadīšanu pēc zāļu lietošanas. Vai iespējams pārsūdzēt? 2

Foto-Shutterstock

Braucot uz laukiem, mani apturēja policija un aizveda uz pārbaudi, kurā konstatēja, ka es it kā esmu lietojis psihotropās vielas. Taču es biju lietojis tikai ārsta izrakstītās nomierinošās zāles, jo pirms tam sastrīdējos ar radiniekiem. Šo faktu centos paskaidrot, bet mani nedz policijā, nedz tiesā neuzklausīja un sodīja pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta piektās daļas. Vai tas ir pareizi? LEONĪDS RĪGĀ

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta piektā daļa paredz atbildību par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, savukārt 149.15 panta sestajā daļā ir paredzēta atbildība, ja vadītājs to dara, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, ir slims vai tādā mērā noguris, ka tas ietekmē viņa darbspējas un ceļu satiksmes drošību.

Kā norādīts kādā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumā, ja persona vadījusi transportlīdzekli tādu medikamentu iespaidā, kuru sastāvā ir narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas, izvērtējot, pēc kuras tiesību normas šī persona saucama pie administratīvās atbildības, būtiski ir nošķirt, kad persona medikamentus lietojusi ar mērķi apreibināties un kad – ārstēšanās nolūkos.

Medikamentu lietošana ārstēšanās nolūkos atbilstīgi ārsta norādījumiem nav uzskatāma par psihotropo, narkotisko, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta piektās daļas izpratnē. Tas nozīmē, ka rajona tiesas spriedumu jūs varat pārsūdzēt.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv