Latvijā
Sabiedrība

Satversmes tiesa ierosina lietu par valsts noteikto GMI – 53 eiro mēnesī0

Foto: Shutterstock

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par garantēto minimālo ienākumu līmeni, kas vienai personai ir 53 eiro.

Tiesa izvērtēs šo 53 eiro atbilstību Satversmes 1. un 109. pantam”.

Satversmes 109. pants paredz, ka “ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.”

Lieta ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma.

Tiesībsargs uzskata, ka Ministru kabineta noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam, nenodrošina cilvēka cieņas aizsardzību un neizpilda no Satversmes 109. panta izrietošo pozitīvo pienākumu valstij sniegt personai tai nepieciešamo sociālo palīdzību.

Tiesībsargs norāda, ka valdība ilgstoši garantēto minimālo ienākumu līmeni nav paaugstinājusi tā, lai tas atbilstu Satversmei. Valstij esot pienākums savu politiku vērst uz sociālā un mantiskā stāvokļa izlīdzinājumu, nevis uz sociālo un mantisko atšķirību nostiprināšanu un izvēršanu.

Garantētais minimālais ienākumu līmenis šobrīd neesot pietiekams, lai nodrošinātu personu pamatvajadzības, līdz ar to tas nevarot nodrošināt cilvēka cienīgu dzīves līmeni.
Saistītie raksti

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 23. decembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 21. marts. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

LA.lv