Latvijā
Novados

Ūdens tūrisma attīstībai Jelgavas novadā ierīkos laivu piestātnes 16

Attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, Jelgavas novadā trīs pagastos tiks izveidotas laivu piestātnes, informēja Jelgavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

Lai iesaistītu Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas, attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības – “Lauku partnerība “Lielupe””, biedrība “Pierīgas partnerība” un “Bauskas rajona lauku partnerība” – vienojušās projekta īstenošanā. Realizējot ieceri, tiks veidots jauns tūrisma maršruts, sekmēta jaunu tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Gandrīz visi projektā iesaistītie partneri ir sākuši dokumentācijas sagatavošanu, lai jau tuvākajā laikā veiktu iepirkuma procedūru veicamajiem projektēšanas un būvniecības darbiem.

Jelgavas novada teritorijā paredzēts izveidot sešas laivu piestātnes, piesaistīt hidrobiologu, kurš ieteiks un norādīs, kā pareizi veicama upes krastu tīrīšana, kā arī sadarbībā ar citām pašvaldībām ūdens tūristiem paredzēts izveidot jaunu ūdenstūrisma maršrutu un kartes.

“Jelgavas novada teritorijā trīs pagastos – Jaunsvirlaukā, Kalnciemā un Valgundē – paredzēts izveidot ūdens tūristiem ērti pieejamas laivu piestātnes. Pie piestātnēm tiks novietotas pārvietojamas pontonu laipas, kā arī uzstādītas norāžu zīmes, kas ļaus tūristam iepazīties ar vietējās teritorijas piedāvājumu. Piemēram, uzzināt par dažādiem ievērojamiem apskates objektiem, iecienītām kafejnīcām vai dažādām pastaigu vietām,” skaidroja Jelgavas novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Inese Baumane.

Ieceres autori uzskata, ka, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstīto projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, ieguvēji būs piekrastes zemju īpašnieki, pašvaldības, Lielupes ūdens tūristi un sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.

LA.lv