Ekonomika

VID: Jaunās kases aparātu prasības ievērojami sekmēs nodokļu ieņēmumu pieaugumu 0

Gaidāmās izmaiņas elektronisko kases aparātu sistēmas lietošanā un tehniskajās prasībās skars salīdzinoši nelielu komersantu daļu, tomēr ievērojami sekmēs nodokļu ieņēmumu pieaugumu, uzskata Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Saskaņā ar “Stockholm School of Economics in Riga” (SSE Riga) veikto pētījumu “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.-2013.” ēnu ekonomikas apmērs mazumtirdzniecības nozarē Latvijā ir 20,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), savukārt pakalpojumu sniegšanas nozarē – 19,8% no IKP. Lai gan salīdzinājumā ar 2010.gadu tam ir tendence pakāpeniski samazināties, tomēr Baltijas valstu vidū Latvijā tas joprojām ir visaugstākais.

Pētījuma dati arī liecina, ka Latvijā 2013.gadā lielākā ēnu ekonomiku veidojošā komponente ir tieši neuzrādītā peļņa (42%), kam seko “aplokšņu algas” (40,1%).

Minētās nozares – mazumtirdzniecības nozare un pakalpojumu sniegšanas nozare – ir cieši saistītas ar kases aparātu un kases aparātu sistēmu izmantošanu ieņēmumu reģistrēšanā, uzskaitē un atspoguļošanā uzņēmumu grāmatvedībā.

VID kontroles pasākumu laikā arvien biežāk konstatē liela apjoma krāpniecības gadījumus, kas tiek realizēti ar mērķi neuzrādīt uzņēmuma gūtos ienākumus pilnā apmērā. Tas tiek panākts, neatļauti iejaucoties un manipulējot ar elektronisko kases aparātu sistēmu datiem. Tādējādi ievērojami tiek samazināta valsts budžetā maksājamā uzņēmuma ienākuma nodokļa un pievienotās vērtība nodokļa summa. Pēc SSE Riga pētījuma datiem prognozētie pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi valsts budžetā no mazumtirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas nozarēm 2013.gadā pret nedeklarēto apgrozījumu veido 378,92 (miljoni eiro).

Jau 2014.gada 10 mēnešos 82% no tematiskajās pārbaudēs, kas veiktas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, konstatētajiem pārkāpumiem ir saistīti tieši ar pārkāpumiem kases aparātu izmantošanā, savukārt no tiem 52% gadījumu pārkāpumi bija tieši saistīti ar kases aparātu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu, kas liecina par iejaukšanos kases aparātos vai kases sistēmās.

VID atgādina, ka izmaiņas elektronisko kases aparātu sistēmas lietošanā un tehniskajās prasībās skars salīdzinoši nelielu komersantu daļu. Tiem nodokļu maksātājiem, uz kuriem attieksies plānotās izmaiņas, hibrīda kases aparāts būs jāsāk lietot tikai gadījumos, ja uzņēmuma apgrozījums noteiktā tirdzniecības vietā iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegs 200 000 eiro, bet kases sistēma būs jāsāk lietot tikai gadījumos, ja apgrozījums noteiktā tirdzniecības vietā iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegs 1 500 000 eiro. Savukārt 88% uzņēmumu, kuri savā darbībā izmanto kases aparātus vai kases sistēmas, arī turpmāk varēs izmantot pašreizējos kases aparātus, jo šo nodokļu maksātāju struktūrvienības apgrozījums 2013.gadā nesasniedz 200 000 eiro.

Plānotās izmaiņas abām minētajām nodokļu maksātāju grupām sniegs arī vairākus ieguvumus – kases aparātu ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietotājiem līdz ar jauno prasību ieviešanu vairs nebūs pienākums aizpildīt kases aparāta žurnālu un papīra kontrollentu vietā turpmāk tiks izmantotas elektroniskās kontrollentes. Minētie atvieglojumi nodrošinās izmaksu ietaupījumu 120 eiro gadā uz vienu žurnālu un 70 eiro gadā uz vienu elektronisko ierīci, kas kopumā veido aptuveni 4,4 miljonu eiro administratīvo izmaksu ietaupījumu gadā.

Aprēķini liecina, ka kopējās jauno prasību izmaksas varētu būt no 7 780 830 eiro līdz 14 124 516 eiro. Sākotnējo ieviešanas izmaksu maksimālais īpatsvars pret nozares 2013.gada kopējo apgrozījumu vidēji veido 0,072%, un minētie ieguldījumi varētu atmaksāties nepilnu divu gadu laikā.

Līdzīgas prasības jau ir spēkā arī tādās nodokļu nomaksas jomā sakārtotās valstīs kā Zviedrija, Beļģija un Vācija, un arī mūsu kaimiņvalstī Lietuvā tādas paredzēts ieviest ar 2017.gadu.

LA.lv