Dabā
Zaļā dzīvošana

Aizraujoši: seko Kārļa lidojumam tiešsaistē 16

Attēls no “Dabasdati.lv”

“Dabasdati.lv” mudina interesentus sekot līdzi Latvijas zivjērgļa Kārļa (attēlā) ceļojumam. Putns tika noķerts un ar raidītāju aprīkots šajā vasarā. Šis ir ceturtais Latvijā ar GPS/GSM raidītāju aprīkotais putns (kopā trīs tēviņi un viena mātīte).

Kā informē “Dabasdati.lv”, Kārlis tika noķerts kā neligzdojošs tēviņš šā gada 19. jūlijā Latvijas ziemeļu daļā, Gaujienas apkārtnē pie sekmīgas ligzdas. Pie šīs ligzdas tika noķerta arī ligzdojoša mātīte. Noķerot Kārli, izrādījās, ka tam jau ir gredzeni – Kārlis ir gredzenots kā mazulis 2015. gadā 32 km attālumā no noķeršanas vietas. Uzliktā raidītāja iegādi finansiāli atbalstīja AS “BAO” un Latvijas Dabas fonds.

Interesanti, ka Kārlis, pirms uzsāka savu ceļu uz ziemošanas vietu, veica klejojumus plašā teritorijā, meklējot savu nākamo ligzdošanas vietu. Šajā klejojumu laikā tas apmeklēja piecas apdzīvotas zivjērgļu ligzdas Latvijā un Igaunijā. Savu migrācijas ceļu uz ziemošanas vietu Kārlis uzsāka 5. septembrī.

Sekot tālākajām Kārļa gaitām ikvienam ir iespējams šeit:

LA.lv