×
Mobilā versija
Brīdinājums +13°C
Jānis
Svētdiena, 24. jūnijs, 2018
29. novembris, 2012
Drukāt

Apmācība pie darba devēja – visefektīvākā


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (identifikācijas numurs DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001). 


 

Projekta ietvaros veikts pētījums, kura mērķis ir sniegt novērtējumu NVA apmācību pasākumiem, kā arī priekšlikumus to pilnveidei.

Pētījumā tika analizēta apmācību pasākumu atbilstība darba tirgus vajadzībām, NVA klientu informētība un apmierinātība ar šiem pasākumiem, vēlmes attiecībā uz apmācību pasākumiem, sniegts karjeras konsultantu lomas un ietekmes izvērtējums, kā arī kuponu metodes novērtējums. Lai vispusīgi izvērtētu apmācību pasākumus, lietotas daudzveidīgas analīzes un datu vākšanas metodes: politikas dokumentu, statistisko datu, iepriekš veikto pētījumu un datubāzu analīze, bezdarbnieku telefonaptaujas, tostarp arī to, kas piedalījušies apmācībās, kā arī fokusgrupu un ekspertu diskusijas.

Diemžēl pētījums atklāj, ka NVA klienti bieži vien nav spējīgi paši novērtēt ne situāciju darba tirgū un savas iespējas tajā, ne noteikt apmācību ietekmi uz šo iespēju palielināšanu. Bez sadarbības ar NVA speciālistiem viņiem ir grūti pieņemt pareizākos lēmumus apmācību izvēlē. Paši klienti par nozīmīgāko informācijas avotu apmācību izvēlē atzīst nodarbinātības aģentu. Tomēr, ņemot vērā šo darbinieku noslodzi un viena klienta pieņemšanai atvēlēto laiku, vēlams paralēli attīstīt arī citu informācijas kanālu – interneta un jo īpaši NVA mājas lapas izmantošanu.

Kā liecina aptaujas, NVA klienti lielākoties ir apmierināti ar visiem apmācību pasākumiem. Tas daļēji skaidrojams ar to, ka bezmaksas pasākumus cilvēki vienmēr tiecas novērtēt pozitīvāk. Nereti apmācību pasākumi kalpo kā iespēja socializēties, nevis iegūt zināšanas.

Nozīmīga loma ir stipendijai, ko saņem apmācību dalībnieki. Bet, analizējot vēlmes un ieteikumus, redzams, ka priekšroka biežāk tiek dota vispārīgām zināšanām – valodu un datorprasmju apmācībām.

No darbā iekārtošanās viedokļa kā mazāk efektīvi novērtēti konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi. Bet par visefektīvāko apmācību veidu atzīta apmācība pie darba devēja. Pētījuma dati norāda, ka deviņus mēnešus pēc apmācībām darba tirgū paliek 75% šo apmācību guvušo klientu. Tiesa, tik augsta efektivitāte saistīta ar darba devējam izvirzīto prasību – apmācīto bezdarbnieku pieņemt darbā un nodarbināt vismaz sešus mēnešus.

Pētījuma dati liecina, ka NVA organizētie apmācību pasākumi atbilst darba tirgus vajadzībām, profesionālās un neformālās apmācības pasākumi pilda savas pamatfunkcijas, bet nozīmīgākajos apmācību virzienos notiek apmācības, sagatavojot darba tirgum piemērotu darbaspēku.

Pētījumā secināts, ka, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, par būtiskāko NVA funkciju kļūst bezdarbnieku un vakanču savietošana. Bet viens no ieteikumiem ir paplašināt apmācību pie darba devēja un pēc darba devēja pieprasījuma, kur darba devējs piedalās tiešā veidā, tādējādi uzņemoties līdzatbildību par gala rezultātu.

 

 

NVA apmācībās iesaistīto personu skaits*

Pasākums 2011. gadā * 2012. gada 10 mēnešos*

Profesionāla apmācība,

pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana

8738 6962

Pirmā un otra līmeņa profesionālas

augstākas izglītības programmu apguve

632 258
Apmācība pie darba devēja 1806 480
Neformālas izglītības apguve 26211 10228
Neformālas izglītības programma “Valsts valodas apguve” 4748 4220
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi 52472 56955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* t. sk. pārejošas personas no iepriekšējā gada

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+