Kultūra
Kultūrpolitika

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām noteiks jaunus pienākumus 16

Valdība šodien atbalstīja Kultūras ministrijas izstrādāto Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumprojektu, kas noteiks jaunus pienākumus autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

Patlaban Latvijā darbojas sešas autortiesību un blakustiesību subjektu dibinātas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība, Latvijas Kinoproducentu asociācija, Latvijas Profesionālo aktieru apvienība, biedrība “Atbalss” un biedrība “Latrepro”.

Likumprojekts paredz pienākumu kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izstrādāt virkni jaunu iekšējo noteikumu, piemēram, attiecībā uz tiesību subjektu tiesībām izsniegt licences savu darbu un blakustiesību objektu nekomerciālai izmantošanai, attiecībā uz valdes locekļu interešu konfliktu novēršanu un citus.

Lai sākotnēji izpildītu iepriekšminētos pienākumus, kolektīvā pārvaldījuma organizāciju administratīvais slogs palielināsies, norāda Kultūras ministrijā.

Projekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu “Par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū”, kā arī lai nodrošinātu Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam iekļauto uzdevumu izpildi.

Direktīva tika izstrādāta, lai risinātu autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības efektivitātes un caurskatāmības trūkumu, kā arī tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju grūtības iegūt autortiesību īpašnieku atļaujas, lai nodrošinātu mūzikas pakalpojumu sniegšanu vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Saistībā ar likumprojektu valdība šodien atbalstīja arī grozījumus Autortiesību likumā, kas paredz izslēgt Autortiesību likuma nodaļu par mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, jo šo jomu pēc spēkā stāšanās regulēs Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums.

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums stāsies spēkā 1. decembrī.

LA.lv