Ekonomika
Īpašums

Iesniedz sūdzību ST par nekustamā īpašuma nodokļa “prettiesisko būtību”4

Foto – Timurs Subhankulovs

Iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes locekle Liāna Hiršsone un 81 gadus vecs pensionārs Valdis Vītols, iesnieguši konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa prettiesisko būtību.

Pieteikuma iesniedzēju iebildumi ir par to, ka normatīvajos aktos iztrūkst tiesiskais regulējums, kuram demokrātiskā sabiedrībā būtu jāparedz atvieglojumi atbrīvošanai no NĪN pilnībā vai daļēji tām personām, kurām NĪN slogs vienīgajam nekustamajam īpašumam (mājoklim) ir nepanesami augsts.

Kā portālu la.lv informēja L.Hiršsone, vēršoties Satversmes tiesā, tiek apstrīdēts likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants tiktāl, ciktāl tas neparedz NĪN atvieglojumus personām, kurām nav pietiekamu ienākumu, lai varētu samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par savu vienīgo mājokli. Tiek apstrīdēta iepriekšminētās tiesību normas atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam teikumam kopsakarā ar 91.panta otro teikumu un 1.pantu, kā arī atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 105.panta 3.teikumam.

Sūdzības iesniedzēji uzskata, ka nepārdomātā NĪN politika draud radīt stāvokli, ka iedzīvotāju kategorijai ar relatīvi zemiem ienākumiem tiek atņemta iespēja paturēt sev pajumtei nepieciešamo nekustamo īpašumu, kas būtiski palielinātu sociālo nevienlīdzību, kas ir viens no lielākajiem nabadzības cēloņiem Latvijā.

L.Hiršsone uzskata, ka “mūsu valsts dibinātāji un Satversmes tēvi bija izglītoti, pēc pasaules uztveres un politiskās pārliecības sociāldemokrāti, kas nākuši no strādnieku, vai zemnieku ģimenēm, daži arī 1905. gada dumpja dalībnieki, tādēļ, var droši apgalvot, ka,1918. gadā izstrādājot jaunās valsts konstitūciju, viņi tieši tā arī bija domājuši, ka tiesības uz savu īpašumu viņu jaundibināmajā valstī tiks nodrošinātas visiem tās iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālā un mantiskā stāvokļa. Nevis tā, kā tas ir tagad, ka neatbilstošu ienākumu dēļ pati valsts ar bezgalīgi pieaugošo NĪN atņem mājas pensionāriem un arī strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem, atdodot tās bagātākajiem”.
L.Hiršsone atgādina, ka nesen tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam, aicinot atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam.

LA.lv